Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zveřejnil výzvu pro národní experty

Vydáno: 25. 1. 2021
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA hledá kvalifikované národní odborníky.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nedávno zveřejnil novou výzvu pro vyslané národní odborníky. 

Úřad EFSA hledá kvalifikované státní zaměstnance, kteří chtějí uplatnit své dovednosti a znalosti v této agentuře po dobu minimálně jednoho roku a zároveň získat cenné zkušenosti, které by mohli na konci svého vyslání přinést zpět do svých domovských organizací. 

Vyslaní národní odborníci jsou zaměstnanci národní, regionální nebo místní veřejné správy, případně mezinárodní vládní organizace, kteří jsou dočasně přiděleni úřadu EFSA a mohou tak využít své odborné znalosti v konkrétní oblasti. Kontrakt bývá zpravidla podepsán na dobu nejméně 1 roku, dle konkrétní smlouvy od 6 měsíců do 4 let, výjimečně až na 6 let. Místem působení je úřad EFSA v italské Parmě; městě, které bylo jmenováno italským hlavním městem kultury pro roky 2020 a 2021.

V závislosti na svých odborných znalostech a oddělení, ke kterému jsou přiřazeni, mohou:

  • Provádět analýzu a vyhodnocení údajů pro přípravu pracovních dokumentů souvisejících s vědeckým hodnocením;

  • Navrhovat a přezkoumávat vědecké výstupy poskytováním hodnocení rizik založeného na důkazech;

  • Poskytovat administrativní a vědeckou podporu činnostem příslušných panelů a pracovních skupin (příprava pracovních dokumentů, vědeckých stanovisek atd.);

  • Podílet se na vypracování pokynů a metodických dokumentů;

  • Zajišťovat koordinaci s evropskými, národními a mezinárodními zúčastněnými stranami v rámci vědeckých činností organizace;

  • Komunikovat a prezentovat vědecké výstupy (sdělení, vědecké koncepty pro veřejnost apod.).

 

Pokud máte zájem přispět k budoucnosti vědy a hrát nějakou roli v připravenosti úřadu EFSA na budoucnost, nezapomeňte tyto příležitosti zvážit nebo šířit informace ve svém okolí.

Věříme, že tato příležitost může být užitečnou výměnou profesionálních zkušeností a zároveň přispěje k rozvoji kapacity vědeckého hodnocení a odborné komunity v EU.

Základní informace a přímý odkaz na volné pracovní místo v EFSA naleznete na adrese: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211

 

 

 Zdroj: EFSA