Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zveřejnil technické zprávy programu EU-FORA

Vydáno: 2. 10. 2019
Autor: KM EFSA

Technické zprávy jsou publikovány v druhém zvláštním vydání EFSA Journal.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval v druhém zvláštním vydání EFSA Journal technické zprávy druhé fáze programu EU-FORA. EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme) je program určený k posílení budování odborné komunity a kapacit vědeckého hodnocení – na úrovni EFSA jde o hodnocení rizika bezpečnosti potravin.

Program je zaměřen na tzv. “mid-career” vědce EU a zemí EFTA a nabízí příležitost k rozšíření znalostí a osobní zkušenosti v oblasti hodnocení rizika bezpečnosti potravin. Na individuální úrovni jde o 12-měsíční praktickou výuku ve vybrané organizaci zabývající se hodnocením rizika (mimo domovskou zemi). Program byl „založen“ v roce 2016 jako součást snahy úřadu EFSA vychovat novou generaci hodnotitelů rizika potravin. V současné době bylo realizováno druhé kolo programu.

V této souvislosti bylo vydáno druhé speciální vydání EFSA Journal věnované právě aktivitám druhého kola partnerských stáží na hostitelských pracovištích – vědeckých institucích členských států EU, které byly ochotny věnovat čas a energii hostujícím stážistům. V mnoha případech nesloužil program jako pouhé školení, ale generoval nové znalosti v oblasti hodnocení rizika. Během minulých 2 let zahrnul EU-FORA program více než 200 jednotlivých vědců, 100 kompetentních organizací členských států a institucí EU a vytvořil tak jednu z nejrozšířenějších a nejúspěšnějších praktických zkušeností spolupráce připravenou úřadem EFSA.

Zástupci úřadu EFSA připojili rovněž poděkování všem, kteří se na úspěchu tohoto kola programu EU-FORA podíleli, především stážistům a jejich školitelům z hostitelských pracovišť za obětavost, entuziasmus a prokázanou profesionalitu. V tomto smyslu si zaslouží poděkování za efektivitu programu také programový výbor (EU-FORA Programme Committee) a řídící tým EFSA (EFSA Management Team) za podporu a nabídku vynikajících školících modulů pro stážisty.

Druhé zvláštní vydání časopisu EFSA Journal najdete na adrese
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/toc/18314732/2019/17/S2

 

Zdroj: EFSA