Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zveřejnil epidemiologickou analýzu afrického moru prasat v EU v roce 2022

Vydáno: 25. 5. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Dne 22. května 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) odbornou zprávu s názvem „Epidemiologická analýza afrického moru prasat v Evropské unii v roce 2022“. Podle této nové zprávy počet ohnisek afrického moru prasat (AMP) u prasat a případů hlášených u divokých prasat v EU v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem výrazně klesl. Onemocnění bylo hlášeno v osmi zemích EU u prasat a jedenácti zemích EU u divokých prasat.

Výkonný ředitel úřadu EFSA, pan Bernhard Url, se k tématu vyjádřil následovně: „Za poslední desetiletí měl africký mor prasat dramatický dopad na odvětví chovu prasat v EU a nadále narušuje místní a regionální ekonomiky. I když naše nejnovější zpráva ukazuje na povzbudivé známky toho, že úsilí o zastavení šíření viru má své výsledky, obraz v celé EU ale není v žádném případě všeobecně pozitivní a my musíme zůstat ostražití. Zemědělci, lovci a veterináři hrají zvláště důležitou roli při hlášení podezřelých případů.“

V roce 2022 se výskyt AMP u domácích prasat v EU snížil o 79 % ve srovnání s rokem 2021. Pokles byl zvláště výrazný v Rumunsku, Polsku a Bulharsku. Litva naopak zaznamenala mírný nárůst způsobený shlukem ohnisek hlášených v létě v jihozápadní části země.

Osm zemí EU (Bulharsko, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko) a čtyři sousední země mimo EU (Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina) hlásily ohniska u domácích prasat. Rumunsko bylo nejvíce postiženou zemí EU s 327 ohnisky, což představuje 87 % z celkového počtu ohnisek v EU. Srbsko bylo nejvíce postiženou zemí mimo EU ze zemí zahrnutých do zprávy se 107 ohnisky. AMP byl poprvé oznámen v Severní Makedonii.

Pokud jde o divoká prasata, tak v roce 2022 bylo v EU hlášeno o 40 % méně případů ve srovnání s rokem 2021. Jde o první pokles případů AMP u divočáků v oblasti od jeho zavlečení v roce 2014. Jedenáct členských států EU (Česká republika, Estonsko a Maďarsko + země EU s výskytem ohnisek mezi domácími prasaty) a čtyři země mimo EU (Moldavsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina) oznámily případy AMP u divokých prasat.

Zprávu úřadu EFSA s názvem „Epidemiologická analýza afrického moru prasat v EU v roce 2022“ (Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2022) můžete najít na následující stránce:
African swine fever decreases in pigs and wild boar in the EU during 2022 | EFSA (europa.eu)

Kampaň úřadu EFSA „Zastavme AMP“ (StopASF) byla prodloužena do roku 2023

Na podporu pokračujícího úsilí o kontrolu šíření viru prodlužuje úřad EFSA svou kampaň StopASF v roce 2023. Kampaň zvyšuje povědomí mezi zemědělci, lovci a veterináři v EU a okolních zemích o tom, jak detekovat, předcházet a hlásit AMP.

Kampaň StopASF úřadu EFSA, která nyní probíhá již čtvrtým rokem, povzbuzuje komerční farmáře a farmáře s chovem pro osobní spotřebu, veterináře i lovce, aby „zjišťovali, předcházeli (onemocnění) a hlásili“ případy AMP. Kampaň se opírá o pomoc místních farmářských skupin a je realizována ve spolupráci s místními orgány v osmnácti zemích: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Černá Hora, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Informace ke kampani lze najít na adrese: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/en

Zdroj: EFSA