Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zamítl další zdravotní tvrzení

Vydáno: 18. 4. 2013
Autor: sukova1

Jako nedostatečně prokázaná nebo nevhodná byla posouzena tvrzení: o beta-glukanu Yestimun, EPA a porovnávací tvrzení o fytostanolech.

Odborná skupina NDA úřadu EFSA vydala zamítavá stanoviska k dalším tvrzením.

Produkt/látka

Žadatel

Tvrzení

Zdůvodnění

Yestimun®(1,3)-(1,6)-beta-D-glukan

Z buněčných stěn pivovarských kvasnic

 

Leiber, Německo,

podle čl. 13.5 nařízení 1924/2006

působí proti patogenním organismům horních cest dýchacích

Chybějí intervenční studie na lidech,

nebyla prokázána souvislost

fytostanol

Mc Nail Nutritionals and Raisio, UK,

podle čl. 14 nařízení 1924/2006

2 g fytostanolu  (jako stanolestery) v kombinaci se stravou chudou na nasycené tuky mají dvojnásobný účinek na snížení LDL cholesterolu než samotná strava chudá na nasycené tuky;

vysoká hladina LDL-cholesterolu je rizikovým faktorem vzniku srdečně-cévních onemocnění

Nepovažuje za přesné a prokázané kvantitativní porovnání;

Tvrzení o účinku stanolů na snížení cholesterolu již bylo schváleno

kyselina eikosapentaenová (EPA)

Minami Nutrition Health´s, Belgie,

podle čl. 14 nařízení 1924/2006

Suplement snižuje poměr kyseliny arachidonové (AA) a EPA; vysoká hladina AA v porovnání s EPA je rizikovým faktorem vývoje symptomu snížení pozornosti a hyperaktivity u dětí (ADHD – attention deficite hyperactivity disorder),

Určeno dětem ve věku 5-13 let se syndromem ADHD nebo s nedostatkem omega-3 MK

Znamená to léčení poruchy, netýká se obecné populace – nesplňuje podmínky nařízení;

souvislost není prokázaná

 

EU Food Law Weekly, č. 574, 12. 4. 2013, s. 10-11