Bezpečnost potravin

Úřad EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy o technické pomoci v oblasti komunikace o riziku

Vydáno: 23. 11. 2020
Autor: KM EFSA

Komentáře je možné zaslat do 17. ledna 2020.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil veřejnou konzultaci k návrhu vědecké zprávy o technické pomoci v oblasti komunikace o riziku. Tento dokument poskytuje hodnocení teorie v oblasti komunikace o riziku a osvědčených postupů ze strany odborníků společenských věd a zaměstnanců EFSA na podporu Evropské komise při implementaci nového ustanovení „nařízení o transparentnosti“ z roku 2019 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381): Obecný plán pro komunikaci o riziku (General Plan on Risk Communication, GPRC) v oblasti bezpečnosti potravin v EU.

Obecný plán by měl soudržným a systematickým způsobem na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni podporovat integrovaný rámec komunikace o riziku, který budou následovat jak hodnotitelé rizik, tak manažeři rizik. 

Úřad EFSA vyzývá odborníky a specialisty na komunikaci v oblasti rizik a vědeckou komunikaci – včetně odborníků z vnitrostátních, evropských a mezinárodních institucí pro hodnocení a řízení rizik – přezkoumat předložený materiál a vyjádřit se k návrhu vědecké zprávy. EFSA zkoumá důkazy z recenzované i „ostatní“ literatury týkající se kritických otázek při komunikaci o rizicích v oblasti bezpečnosti potravin v EU, včetně

  • zvyšování povědomí a porozumění rolím hodnotitelů rizik a manažerů rizik za účelem zvýšení důvěry v analýzu rizik
  • snižování nejednoznačnosti rozdílu ve smyslu mezi „nebezpečím“ a „rizikem“
  • řešení nepravdivých informací a jejich zdrojů
  • zohlednění vnímání rizika u různých skupin posluchačů
  • členění publika a přizpůsobení informací jeho potřebám
  • vývoje mechanismů pro strukturované plánování a operace v oblasti komunikace o riziku

 

Zainteresované strany (organizace i jednotlivci) mohou zaslat písemný komentář do 17. ledna 2021.

Vlastní vyhlášení veřejné konzultace, včetně všech informací a materiálů (a elektronického formuláře), lze najít na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-report-technical-assistance

Úřad EFSA zhodnotí všechny komentáře zaslané v souladu s uvedenými kritérii a všechny zaslané komentáře (včetně souvisejících podpůrných informací) budou také zveřejněny. Komentáře zaslané jednotlivci budou prezentovány s odkazem na jméno a příjmení, pokud respondent neposkytne podstatné odůvodnění ochrany. Komentáře odeslané jménem organizace budou rovněž veřejně dostupné a budou přiřazeny dané organizaci.

Po veřejné konzultaci uskuteční odborníci na společenské vědy úřadu EFSA zpětnou vazbu ke stávajícím informacím a dokončí vlastní vědeckou zprávu naplánovanou na březen až duben 2021.

 

Zdroj: EFSA