Bezpečnost potravin

Úřad EFSA vydal vědecké stanovisko k připravovanému novému nutričnímu značení potravin

Vydáno: 25. 4. 2022
Autor: MZe

Stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko týkající se výživových profilů pro vývoj povinného nutričního označování potravin na přední straně obalu a pro regulaci používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Návrh nového značení chce Evropská komise představit koncem roku.

Hlavním zjištěním úřadu EFSA je, že příjem energie, nasycených tuků, sodíku a přidaných cukrů/volných cukrů je v Evropě příliš vysoký, a jejich snížení by pomohlo v boji proti chronickým onemocněním spojeným s nezdravým stravováním. Příjem vlákniny a draslíku je naopak u většiny dospělých obyvatel Evropy příliš nízký, a jeho zvýšení by rovněž přispělo ke zlepšení zdraví. 

Na základě strategie From Farm to Fork připravuje Evropská komise revizi současných pravidel nutričního označování potravin. Výsledkem má být nový povinný systém pro označování potravin nutriční hodnotou na přední straně obalu.

Evropská komise proto požádala úřad EFSA o vědecké hodnocení, které by sloužilo jako podklad pro vývoj budoucího nového celoevropského systému označování výživových hodnot na obalu potravin a také pro regulaci používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Úřad EFSA nehodnotil, ani nenavrhoval konkrétní model označování potravin.

Do hodnocení byly zahrnuty živiny, které se ve většině evropských zemí konzumují v nadměrném nebo nedostatečném množství. Hlavním zjištěním je, že příjem energie, nasycených tuků, sodíku a přidaných cukrů/volných cukrů je v Evropě příliš vysoký, jejich snížení by pomohlo v boji proti chronickým onemocněním spojeným s nezdravým stravováním. Příjem vlákniny a draslíku je naopak u většiny dospělých obyvatel Evropy příliš nízký, jeho zvýšení by rovněž přispělo ke zlepšení zdraví. Úřad EFSA dále určil živiny a další složky potravin, které jsou důležité pro zdraví, skupiny potravin, které hrají v evropské stravě důležitou roli a vědecká kritéria, jimiž se má řídit výběr živin pro sestavení profilu, na kterém by mohlo být postaveno budoucí nové nutriční značení.

Úřad EFSA provedl ke svému návrhu stanoviska veřejnou konzultaci (od listopadu 2021 do ledna 2022). V rámci konzultace přišlo 529 připomínek od 83 organizací a jednotlivců z 21 zemí. Ana Afonso, vedoucí oddělení výživy a potravinových inovací úřadu EFSA, řekla: „Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli zpětnou vazbou. Naši vědci zkoumali každý komentář a zvažovali každou otázku. Vaše příspěvky nám pomohly objasnit rozsah našeho hodnocení a přesněji vymezit náš vědecký přínos.“

Ke konci roku 2022 plánuje Evropská komise představit návrh nového povinného nutričního označování potravin na přední straně obalu. Vědecký příspěvek úřadu EFSA bude spolu s dalšími zjištěními, které Komise shromáždila, podkladem pro tento její návrh.

Aktualizace týkající revize stávajících právních předpisů o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Komise.

Požadované vědecké hodnocení úřad EFSA publikoval dne 19. dubna. 2022 pod číslem EFSA‐Q‐2021‐00026.

 

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock