Bezpečnost potravin

Úřad EFSA vydal stanovisko k problematice porážek březích hospodářských zvířat

Vydáno: 6. 6. 2017
Autor: KM EFSA

Odborníci Vědeckého panelu pro zdraví a pohodu zvířat hodnotili problematiku porážek březích hospodářských zvířat v Evropě.

Experti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotili, že v EU byla v poslední třetině březosti poražena průměrně 3 % dojnic, 1,5 % hovězího dobytka, 0,5 % prasat, 0,8 % ovcí a 0,2 % koz. Důvody takovýchto porážek mohou být různé – od zemědělců, kteří nesledují březost zvířat, po faktory související se zdravím a pohodou (welfare) hospodářských zvířat až po důvody ekonomické.  

Vědecký panel EFSA pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW) nejprve hodnotil, zda a kdy plody různých druhů hospodářských zvířat cítí bolest. Vědci se shodli na tom, že v prvních dvou třetinách březosti plody bolest necítí, protože anatomické a nervové struktury odpovídající za bolest se vyvíjí až v poslední fázi březosti.  

Dále se experti snažili odhadnout, zda plody cítí bolest v poslední třetině březosti. Dospěli k závěru, že bolest pravděpodobně necítí, a to díky přítomnosti řady inhibičních mechanismů v těle plodů.   

K tomuto tématu jsou velmi omezené informace a vědecké stanovisko EFSA, které je založeno na odborném posouzení, nabízí lepší porozumění a informace, které mohou být využívány manažery rizik v celé EU. Tato práce úřadu EFSA má přispět ke zlepšení welfare hospodářských zvířat.  

Vědecké stanovisko bylo vypracováno na žádost Dánska, Německa, Nizozemska a Švédska. Ve stanovisku jsou navržena i praktická opatření pro snížení počtu poražených březích zvířat. 

Více se dozvíte ve shrnutí hlavních závěrů
 

Zdroj: EFSA