Bezpečnost potravin

Úřad EFSA posuzuje použití neonikotinoidů v mimořádných situacích

Vydáno: 3. 7. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA přezkoumal vědecké podklady nouzového povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumal vědecké podklady pro nouzová povolení pesticidů ze skupiny neonikotinoidů, která byla udělena v sedmi členských státech EU v roce 2017.

Zprávy úřadu EFSA hodnotí podklady jednotlivých zemí o možnosti náhrady přípravků na bázi neonikotinoidů jinými pesticidy a posuzují dostupnost neinsekticidních alternativ.

V roce 2013 zavedla Evropská komise omezení používání neonikotinoidových pesticidních přípravků obsahujících účinné látky clothianidin, thiamethoxam a imidacloprid. Tento krok následoval po posouzení úřadem EFSA, které ukázalo, že tyto látky představují riziko pro zdraví včel.

Vlády členských států mohou zrušit omezení a vydat povolení pro nouzové situace v případech, kdy existují důkazy o tom, že ohrožení konkrétními rostlinnými škůdci nelze zabránit jinými prostředky. Od roku 2013 tato povolení opakovaně udělilo několik členských států.

V roce 2017 vypracoval úřad EFSA metodiku pro hodnocení žádostí o použití insekticidů, jestliže existuje vážné nebezpečí pro zdraví rostlin. Evropská komise následně požádala úřad EFSA, aby využil metodiku pro posouzení výjimečných aplikací pesticidů ze skupiny neonikotinoidů povolených v roce 2017 Bulharskem, Estonskem, Finskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou a Rumunskem.

Zprávy se zabývají pouze odůvodněním pro vydání nouzových povolení. Metodika nezahrnuje opatření přijatá členskými státy ke zmírnění rizika pro včely a životní prostředí z pesticidů na bázi neonikotinoidů.

Zprávy, které obsahují podrobná hodnocení povolení pro nouzové situace poskytnutá v každé zemi, byly sdíleny s manažery rizik v Evropské komisi.

V květnu roku 2018, po schválení členskými státy, Evropská komise na základě nového hodnocení rizik úřadem EFSA používání neonikotinoidů ještě více omezila.
 

Zdroj: EFSA