Bezpečnost potravin

Úřad EFSA poskytuje dodavatelům potravin doporučení ohledně informací pro spotřebitele

Vydáno: 28. 4. 2021
Autor: KM EFSA

Nový nástroj úřadu EFSA umožní dodavatelům potravin snazší rozhodování, jak informovat spotřebitele o skladování potravin a časových limitech spotřeby.

Nové pokyny, které dodavatelům potravin pomohou rozhodnout, jaké informace mají spotřebitelům poskytnout o skladování potravin a časových limitech spotřeby, jsou nyní k dispozici.

Po otevření obalu potravin mohou být bakterie přeneseny na potraviny kontaminovanýma rukama, povrchy nebo náčiním. Stanovení časového limitu spotřeby je složité, ale nástroj vyvinutý odborníky EFSA pomáhá dodavatelům potravin při rozhodování, zda je vhodné poskytnout spotřebitelům kromě data spotřeby nebo data minimální trvanlivosti i další údaje.

U produktů, u nichž otevření obalu může vést k růstu škodlivých bakterií, nástroj ukazuje, že časový limit spotřeby je kratší než původní datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

Stanovisko zahrnuje rovněž doporučení týkající se osvědčených postupů pro bezpečné rozmrazování potravin. Zmrazení zabraňuje růstu bakterií. Tyto mikroorganismy však mohou během rozmrazování potravin pokračovat v růstu na úroveň, která může vést k onemocněním z potravin. Odborníci identifikovali osvědčené postupy, které minimalizují růst škodlivých mikroorganismů během rozmrazování.

Například: rozmrazování by se mělo provádět při nízkých teplotách, např. v lednici; rozmrazené potraviny by měly být uchovávány v původním obalu nebo v čisté nádobě, aby se zabránilo kontaminaci; spotřebitelé by se měli vždy řídit pokyny výrobce pro skladování a přípravu, aby byla zajištěna bezpečnost potravin; a rozmrazené potraviny by neměly být po rozmrazení znovu zmrazeny.

Označení data poskytuje užitečnou pomůcku, jak dlouho lze potraviny uchovávat, než se začnou kazit nebo se stanou nebezpečnými pro konzumaci. Jasné informace na obalech mohou také pomoci snížit plýtvání potravinami v EU.

V prosinci 2020 odborníci vyvinuli nástroj, který má provozovatelům potravinářských podniků pomoci rozhodnout, kdy na své výrobky použijí datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.

 

 

Předchozí informace:

 

Zdroj: EFSA