Bezpečnost potravin

Úřad EFSA aktualizuje údaje o bisfenolu A

Vydáno: 7. 9. 2018
Autor: KM EFSA

V září 2018 zahajuje činnost nová pracovní skupina EFSA, která se zaměří na přezkoumání nových studií o bisfenolu A.

Nová pracovní skupina vědeckých pracovníků EFSA začne tento měsíc vyhodnocovat poslední toxikologické údaje o materiálu přicházejícím do kontaktu s potravinami – bisfenolu A (BPA).

Panel EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy a  pomocné látky (CEP) poté přehodnotí potenciální nebezpečí BPA v potravinách a přezkoumá dočasnou úroveň bezpečnosti stanovenou v předchozím úplném posouzení rizik úřadu EFSA z roku 2015. Toto nové hodnocení by mělo být připraveno do roku 2020.

Úřad EFSA hodnotil BPA jako látku používanou v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami několikrát. V roce 2015 se odborníci úřadu EFSA zavázali přehodnotit toxicitu této látky, jestliže budou k dispozici výsledky nových studií provedených konsorciem spojujícím poznatky z akademické sféry a od řídících orgánů k toxicitě BPA (Consortium Linking Academic and Regulatory Insights on BPA Toxicity, projekt CLARITY-BPA).

Dr. Claudia Roncancio Peña, vedoucí oddělení potravinových surovin a obalů EFSA, uvedla: „S potěšením oznamuji, že jsme vybrali experty do naší nové pracovní skupiny pro BPA.
Jejich úkolem je přezkoumat údaje zveřejněné od prosince 2012 – mezního bodu posledního hodnocení BPA úřadem EFSA. V této práci jim bude pomáhat vědecký protokol pro hodnocení rizik BPA, který byl vypracovaný úřadem EFSA a skupinou mezinárodních odborníků v roce 2017 a diskutovaný během veřejného workshopu.“

Protokol je podrobný program, který transparentně definuje rozsah, metodiku a potřebu informací před zahájením hodnocení.

Reakce na zpětnou vazbu zúčastněných stran

Dr. Roncancio Peña dodává: „Jako první krok odborníci vyzkouší novou metodiku EFSA pro posouzení důkazů o toxicitě BPA na reprezentativním výběru klíčových studií z předchozích hodnocení a zveřejní výsledky. Jedná se o přímou reakci na zpětnou vazbu, kterou jsme získali během veřejné konzultace o protokolu.“

Odesílání dat stále probíhá

Úřad EFSA zahájil výzvu k předkládání údajů pro hodnocení rizik BPA, poslední termín byl posunut na 15. říjen 2018. K případnému zařazení do přezkoumání bezpečnosti BPA mohou být úřadu EFSA předloženy všechny relevantní nové studie a údaje o BPA zveřejněné od 31. prosince 2012.

Třídění literatury a zahrnutí či vyloučení údajů získaných z příslušných studií se rovněž  bude řídit vědeckým protokolem.

Mezinárodní rozsah

Pracovní skupina vyhodnotí výsledky programu CLARITY-BPA provedeného v USA. Studie Core projektu CLARITY-BPA byla publikována v únoru 2018 a výsledky akademických studií konsorcia o potenciálních zdravotních vlivech  BPA v nízkých dávkách se očekávají do října 2018.

Dr. Roncancio Peña uvedla: „Odborníci z programu CLARITY představí v září v rámci konference EFSA „Science, Food, Society“ celý výzkumný program, což bude jistě znamenat přínos pro naší vlastní práci na BPA.“

EFSA je také v pravidelném kontaktu s Evropskou agenturou pro chemické látky, jejíž práce na identifikaci a klasifikaci BPA podle nařízení REACH pokračuje společně s hodnocením této látky úřadem EFSA.

Odkazy na referenční podmínky pracovní skupiny, životopisy odborníků a prohlášení o zájmu jsou k dispozici zde:

 

BPA: aktuální mezníky

  •  2015: Stanovisko úřadu EFSA k BPA, dočasný tolerovatelný denní příjem 4 mikrogramů na kg tělesné hmotnosti
  • 2017: Konzultace a workshop o vědeckém protokolu pro další hodnocení BPA, publikováno
  • Září 2018: Pracovní skupina Panelu CEP zahajuje činnost
  • Říjen 2018: Ukončení výzvy k předkládání údajů
  • 2018-2019: Zpráva o testování protokolu na klíčových studiích před rokem 2013
  • 2018-2020: Přehodnocení toxicity BPA, nové posouzení rizik BPA

 Zdroj: EFSA

 
Foto: Shutterstock