Bezpečnost potravin

Upřesnění definice „šarže“ v nařízení o vejcích

Vydáno: 10. 6. 2013
Autor: .cz

Prováděcí nařízení 458/2013/EU opravuje nařízení 589/2008/ES s prováděcími pravidly k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce.

Prováděcí nařízení 458/2013/EU, kterým se opravuje nařízení 589/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Upřesňuje se znění definice „šarže“:
„vejce balená i bez obalu, která pocházejí z jednoho produkčního místa nebo z jedné balírny/třídírny nacházejících se na témže místě, s totožným datem snášky, datem minimální trvanlivosti nebo datem balení, ze stejného způsobu chovu a v případě tříděných vajec ve stejné třídě jakosti a hmotnostní skupině“.

Úřední věstník EU, L 133, 17.05.2013, s.17