Bezpečnost potravin

Úprava pravidel pro monitorování zmrazených potravin

Vydáno: 15. 7. 2004
Autor:

Komise ES připravuje nařízení o vytvoření normy pro zařízení na měření a zaznamenávání teplot v mrazicích prostorách, která by platila pro všechny členské státy a pro všechny přepravní prostředky – i železnici, která má dosud výjimku.

Členské státy a Komise ES projednávají možnosti sledování teplot zmrazených potravin v distribučním řetězci. Podle návrhu nařízení předloženého Komisí má být standardizován způsob měření teploty během přepravy, uložení a skladování zmrazených potravin. Podle směrnice ES 92/1 zatím platí, že musí být měřicí přístroje schváleny příslušnými orgány země, ve které je přepravní prostředek registrován.

Usiluje se o vytvoření jednotné normy pro monitorizační zařízení (Evropským výborem pro normalizaci) a o zrušení výjimky, která je dosud platná pro přepravu po železnici. Výjimka by měla zůstat pro malá mrazící zařízení používaná v obchodě, kde je požadavek na zařízení se záznamníkem teplot posuzováno jako nepřiměřeně náročné.

Podle návrhu má být záznamník schopen zachycovat teploty vzduchu v pravidelných intervalech v jakémkoli přepravním prostředku. Podle návrhu by standardizované zařízení mělo být povinné pro všechny dopravní prostředky kromě železnice od 1. 1. 2005, a pro železniční přepravu od o rok později. Avšak i kdyby členské státy schválily nařízení před r. 2005, mohlo by začít platit až koncem roku 2007.

Nadále by mělo platit, že provozovatelé musí uchovávat záznamy nejméně jeden rok, příp. déle, pokud to požaduje kompetentní úřad členského státu. Mrazicí zařízení maloobchodu musí být opatřeny alespoň jedním teploměrem s viditelným displejem.

Pokud jde o evropské normy, byly již práce na této problematice v rámci evropské normalizace CEN ukončeny vydáním norem EN 12830 týkající se záznamníků a jejich testování a způsobu použití, EN 13485 týkající se teploměrů měřících teplotu vzduchu a teplotu ve výrobku při transportu, skladování a distribuci zmrazených a chlazených výrobků a také jejich testování a způsobu použití a EN 13486 týkající se pravidelného ověřování záznamníků a teploměrů.

EU Food Law, 2004, č. 171, s. 6