Bezpečnost potravin

Upozorňujeme na nesprávná doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v době květu řepky

Vydáno: 10. 5. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 9. 5. 2017.

Upozorňujeme pěstitele polních plodin, aby si na seminářích, polních dnech a jiných akcích dávali pozor na doporučení k aplikaci přípravků na ochranu rostlin v rozporu s podmínkami jejich povolení.

Konkrétně se jedná o doporučení k několikanásobným kombinacím hnojiv, stimulátorů, insekticidů a fungicidů, případně vodního skla na kvetoucí porosty řepky. V minulém roce došlo k celé řadě případů otrav včelstev, které byly výsledkem pochybných rad získaných na tomto typu akcí. Připomínáme profesionálním uživatelům, že při nakládání s přípravkem je třeba se důsledně řídit návodem k použití na jeho obalu. Rozsah správné aplikace je možno si též ověřit v Registru přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ. Nedodržení návodu k použití při aplikaci přípravků nelze omluvit chybným doporučením ze strany jiné osoby. Za nesprávnou aplikaci je vždy přímo odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která přípravek použije!

Upozorňujeme, že použití přípravků na ochranu rostlin v rozporu s údaji v návodu k použití na jejich obalu, je porušením Nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, a rovněž zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění takového porušení je řešeno formou správního řízení s následným uložením sankce, včetně dopadu na výši finančních podpor.

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock