Bezpečnost potravin

Upozornění pro vývozce potravin a nápojů do Ameriky

Vydáno: 28. 7. 2016
Autor: Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

FDA upozorňuje na nová pravidla pro etikety, preventivní kontroly a povinnost obnovit do konce roku 2016 registraci zpracovatelů potravin u FDA.

Federální agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) upozorňuje na nová pravidla pro etikety, preventivní kontroly a povinnost obnovit do konce roku 2016 registraci zpracovatelů potravin u FDA.

Federální agentura pro kontrolu potravin a léčiv v posledních měsících zavedla několik novinek a změn, o kterých by měly vědět všechny české firmy, které exportují do USA nebo o zahájení exportů uvažují.

Nové požadavky na etikety přicházejí po více než dvaceti letech. Za tu dobu se objevily nové vědecké poznatky a změnily se stravovací návyky průměrného Američana, na což se nová podoba etiket snaží reagovat. Za zavedením těchto změn je také hrozba epidemie obezity a nemocí srdce.

Nově se zvětšuje velikost písma s uvedením počtu kalorií, je povinné uvádět velikost jedné porce (konzerva, balení, láhev aj.) a mění se definice denní dávky. FDA také nově vyžaduje uvádět informace o  množství přidaného cukru a informace o obsahu vitamínu D a draslíku v jednom balení. Naopak se již nemusí uvádět informace o obsahu vitamínů A a C, protože současná americká strava jich nabízí dostatek.


FDA nový vs. starý

Změny na obalech potravin a nápojů

Nařízené změny musejí firmy zavést nejpozději do 26. července 2018. Malé firmy (obrat pod 10 mil. dolarů) mají na splnění této povinnosti o jeden rok déle.

Oficiální vysvětlení ze strany FDA je zde.

Kancelář CzechTrade v Chicagu již v roce 2015 na tyto změny upozornila – manuál je možné si vyžádat u ředitele kanceláře J. Kubaty, jan.kubata@czechtrade.cz

FDA také upozorňuje na povinnost zahraničních výrobců potravin obnovit svoji registraci v období mezi 1. říjnem a 31. prosincem 2016. Za české podniky na sebe tuto povinnost může splnit jejich americký agent zapsaný u FDA (US Agent for FDA Communication). Při nesprávném nebo neprovedeném obnovení registrace se zahraniční dodavatel vystavuje riziku, že jeho zásilka nebude vpuštěna na území USA.

Preventivní kontrola lidské potravy je další oblastí, ve které dochází ke zpřísnění nebo upřesnění pravidel. Výrobci a zpracovatelé potravin musejí zavést systém pro zajištění bezpečnosti potravin včetně analýzy rizik a preventivních kontrol. Plán musí obsahovat i monitoring a seznam nápravných opatření. Firmy jsou povinny dohlížet i na dodávky surovin a přísad, také musejí mít zavedený funkční program pro dodavatele. Tato povinnost neplatí pro ty výrobce a zpracovatele, jejichž produkty na vstupu preventivně kontrolují jejich zákazníci nebo navazující zpracovatelé.

Dochází také ke změnám CGMP, Current Good Manufacturing Practive. Dříve dobrovolné vzdělávání a trénink zaměstnanců je nyní povinný.

Termíny do kterých firmy musejí požadavky splnit, se liší podle velikosti a typu provozu. Velké firmy musejí požadavky preventivní kontroly a CGMP začít plnit již od 17. září 2016, menší firmy mají na splnění obou požadavků lhůtu delší, většinou o jeden rok.

Detaily FDA publikovala zde

Tomáš Hart, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

Zdroj: Velvyslanectví ČR ve Washingtonu