Bezpečnost potravin

Upozornění na změny v dovozní rostlinolékařské kontrole

Vydáno: 14. 2. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 12. 2. 2018.

V souvislosti s novelou vyhlášky č.215/2008 Sb., týkající se opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, byl rozšířen seznam komodit, které povinně podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole. Došlo k úpravě celních kódů u dřeva a nový předpis mění i požadavky na splnění některých zvláštních podmínek u komodit, které musí být garantovány prostřednictvím rostlinolékařského osvědčení.

Nově musí dovozce předložit k rostlinolékařské kontrole následující komodity:

 • plody Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr.a jejich kříženců a rajčete Solanum lycopersicum,

 • plody Punica granatum, původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele,

 • dřevo původem z Kanady a USA, včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, kromě pilin a hoblin, následujících rodů Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

Součástí změn je i nově upravený seznam KN kódů dřeva (celních kódů), které podléhá povinné dovozní rostlinolékařské kontrole, je uveden v příloze č. 9 vyhlášky viz odkaz níže.

Změny zvláštních podmínek se týkají  následujících komodit:

 • dřeva některých nově zařazených rodů rostlin,

 • dřevěného obalového materiálu, kdy obal musí být vyroben z odkorněného dřeva,

 • dřeva platanu (Platanus spp.) z USA, Švýcarska a Arménie,

 • rostlin jilmu (Ulmus spp.),

 • rostlin určených k pěstování muchovník (Amelanchier Medik.), arónie (Aronia Medik.), skalníku (Cotoneaster Medik.), hlohu (Crataegus L.), kdoule (Cydonia Mill.), jabloně (Malus Mill.), slivoně (Prunus L.), hlohyně (Pyracantha M. Roem.), hrušně (Pyrus L.) a jeřábu (Sorbus L.) původem z USA a Kanady,

 • plodů citrusů, papriky (Capsicum (L.), granátového jablka (Punica granatum), rajčat (S. lycopersicum), lilku (S. melongena),

 • rostlin Casimiroa La Llave, Choisya Kunt, Clausena Burm. f., Murraya  J.Koenig ex L, Vepris Comm, Zanthoxylum L., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., Solanum melongena, Solanum lycopersicum,

 • rostlin stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum, osivo Solanum tuberosum.

Upozorňujeme dovozce, že je nutné, aby zásilky s nově zařazenými komoditami byly opatřeny rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate), byly správně garantované zvláštní požadavky a komodity byly předloženy k dovozní rostlinolékařské kontrole.   

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Legislativa: Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů – úplné znění

Příloha č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb.,

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock