Bezpečnost potravin

Upozornění na termín registrace pro subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěných obalů

Vydáno: 4. 9. 2018
Autor: ÚKZÚZ

Termín pro obnovu/prodloužení osvědčení končí k 31. 12. 2018.

Termín pro obnovu/prodloužení osvědčení pro provozování technických zařízení (sušáren), výrobu dřevěných obalů a jejich označování končí k 31. 12. 2018. Upozorňujeme tímto dotčené subjekty na blížící se termín ukončení registrace.

Novela zákona o rostlinolékařské péči, přinesla sjednocení doby platnosti rozhodnutí, která ÚKZÚZ vydává subjektům, pokud splní požadavky na provozování technických zařízení, výrobu a označování dřevěného obalového materiálu (DOM). Platnost nově vydaných rozhodnutí (včetně všech souvisejících dokumentů) je legislativou stanovena na dva roky od data jejich vydání.

Upozorňujeme také na skutečnost, že všechna rozhodnutí registrace vydaná před účinností této novely zákona jsou  platná pouze do konce roku 2018. Pro subjekty s rozhodnutím vydaným před 30. 11. 2017 to znamená nutnost požádat ÚKZÚZ o novou registraci v době přechodného období, které končí k 31. 12. 2018.

Subjektům, které se zaregistrují nebo obnoví registraci v průběhu přechodného období (1. 12. 2017 – 31. 12. 2018), již bude vydáno rozhodnutí s dvouletou platností.

Zároveň dochází i ke změně ve vydávaných osvědčeních (pozn. součást rozhodnutí), která budou nově opatřena ochrannými prvky. 

Ačkoli ÚKZÚZ informoval  všechny subjekty  bezprostředně po změně legislativy, v současné době je dle nových pravidel provedena registrace  pouze u 1/3 subjektů.  Připomínáme tak subjektům blížící se termín ukončení registrace a zároveň upozorňujeme, že subjekty, které nepožádají o obnovu/prodloužení registrace do konce letošního roku, nebudou moci po 1. 1. 2019 legálně pokračovat v provozování zařízení (sušáren), výrobě a označování ošetřených dřevěných obalů. Registrace těchto subjektů bude zrušena včetně přiděleného evidenčního čísla, které je nedílnou součástí značky IPPC. Tato evidenční čísla již nebudou přidělována,  po podání nové žádosti těmito subjekty bude přiděleno nové číslo.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí
 

Příloha: Zákon č. 326/2004Sb. o rostlinolékařské péči, úplné znění
Novela č. 299/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb. (účinnost 1. 12. 2017)

Zdroj: ÚKZÚZ