Bezpečnost potravin

Upozornění na riziko plynoucí z použití výrobků Boundary SW a Hunter SW

Vydáno: 9. 5. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zjistil přítomnost nepovolených látek v rostlinných biostimulantech Boundary SW a Hunter SW. Upozorňuje tak pěstitele na riziko použití zmíněných výrobků.

ÚKZÚZ v rámci úředních kontrol zjistil nepovolenou přítomnost rostlinných alkaloidů (přírodních insekticidů) ve výrobcích Boundary SW a Hunter SW společnosti ICAS s.r.i., Milán, Itálie, používaných jako pomocné látky ve výživě rostlin. 

Analýzou byl prokázán významný obsah alkaloidu matrin ve výrobku BOUNDARY SW a alkaloidu karanjin ve výrobku HUNTER SW.  
 
Obě látky mohou mít negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí, a nejsou povoleny ani jako účinné látky pro přípravky na ochranu rostlin.

Uvedené rostlinné biostimulanty byly již v minulosti zakázány pro distribuci v České republice a následně staženy z trhu. Důvodem bylo právě důvodné podezření na obsah (oficiálně nedeklarovaných) alkaloidů. 

ÚKZÚZ již o svých zjištěních informoval příslušné úřední autority EU. Přesto nelze vyloučit, že uvedené výrobky mohou být i nadále přítomny na trhu, ať již v EU nebo v dalších zemích a distribuovány například v  e-shopech.  

Důrazně proto varujeme všechny pěstitele, aby v žádném případě nekupovali a nepoužívali uvedené výrobky. 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Zdroj: ÚKZÚZ