Bezpečnost potravin

Upozornění na nový výskyt bakterie Xylella fastidiosa v Portugalsku

Vydáno: 22. 1. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Začátkem roku 2019 bylo odhaleno nové ohnisko výskytu nebezpečné karanténní bakterie Xylella fastidiosa subsp. multiplex mimo oblast jejího dosud známého rozšíření v EU, a to na severozápadě Portugalska.

Výskyt byl lokalizován v zoologické zahradě, která se nachází v městě Vila Nova de Gaia. Přítomnost bakterie byla prokázána při úředním průzkumu v souhrnném vzorku odebraném ze záhonu bezpříznakových rostlin levandule zoubkaté (Lavandula dentata). Další testování jednotlivých rostlin levandule prokázalo vysoký stupeň napadení bakterií jak u 6 let starých rostlin, původně testovaných v souhrnném vzorku, tak i u 10 let starých mateřských rostlin, pěstovaných poblíž na jiném záhonu, jejichž původ je neznámý. Všechny rostliny se nalézají ve venkovním prostředí.

V dané oblasti byla přijata fytosanitární opatření podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/789. Bylo stanoveno vymezené území a v něm zamořená zóna, zahrnující 4 záhony s různě starými rostlinami levandule zoubkaté stejného původu a okolní území v okruhu 100 m. Rostliny levandule zoubkaté v zamořené zóně byly již otestovány a zlikvidovány, průběžně jsou testovány všechny tzv. „dotčené“ rostliny, jejichž seznam je uveden v příloze I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/789, jakož i v Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa, čj. UKZUZ 141599/2018, ze dne 7. 11. 2018. Všechny tzv. „hostitelské“ rostliny pro poddruh bakterie multiplex, jejichž seznam je uveden na příslušné webové stránce ÚKZÚZ, jsou ihned po ovzorkování odstraněny a likvidovány.

Dále byla vymezena nárazníková zóna v okruhu pěti km od hranic zamořené zóny. V této nárazníkové zóně byly o situaci informovány 2 školky a 7 zahradních center, kterým byl nařízen zákaz přemísťování všech „dotčených“ rostlin. V nárazníkové zóně bude postupně prováděn předepsaný úřední průzkum výskytu bakterie.

 

Zdroj: ÚKZÚZ