Bezpečnost potravin

Upozornění na nový výskyt bakterie Xylella fastidiosa v Itálii v regionu Toskánsko

Vydáno: 14. 1. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Koncem roku 2018 bylo odhaleno nové ohnisko výskytu nebezpečné karanténní bakterie Xylella fastidiosa mimo oblast jejího dosud známého rozšíření, a to v italském regionu Toskánsko.

Výskyt je lokalizován na poloostrově Monte Argentario v provincii Grosseto. Doposud bylo zjištěno 72 rostlin infikovaných touto bakterií. Jednalo se o rostliny vysázené ve venkovním prostředí ve veřejné zeleni a v soukromých zahradách. Symptomy napadení (hnědnutí a zasychání listů) byly pozorovány na rostlinách mandloně obecné (Prunus dulcis), vítečníku sítinovitého (Spartium junceum) a vítodu myrtolistého (Polygala myrtifolia). Dále byla infekce bakterií zjištěna u rostlin cistu (Cistus sp.), hlošiny úzkolisté (Elaeagnus angustifolia), rozmarýnu lékařského (Rosmarinus officinalis) a řešetláku proměnlivého (Rhamnus alaternus), které nevykazovaly příznaky napadení.

V současné době není znám zdroj nákazy. V oblasti probíhá intenzivní průzkum a vzorkování s cílem stanovení vymezeného území s výskytem bakterie. Laboratorně bylo potvrzeno, že izoláty z Toskánska náleží k poddruhu bakterie Xylella fastidiosa subsp. multiplex. Tento poddruh bakterie byl z Evropy znám dosud pouze z Francie a Španělska, zatímco ve vymezeném území s výskytem bakterie v italském regionu Apulie se vyskytuje poddruh Xylella fastidiosa subsp. pauca.

Dále upozorňujeme, že byly na stránkách ÚKZÚZ zveřejněny výsledky průzkumu výskytu této bakterie na území ČR v roce 2018.

 

Zdroj: ÚKZÚZ