Bezpečnost potravin

Unikátní Výzkumné senzorické centrum v Praze zahajuje

Vydáno: 17. 10. 2013
Autor: berankova1

Tisková zpráva Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského ze dne 15. 10. 2013.

Výzkumné senzorické centrum, svými parametry jedinečné v České republice, bylo slavnostně otevřeno ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. Výzkumné pracoviště je určeno především k výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti senzorické kvality  potravin. Jeho analytická laboratorní část je zaměřena zejména na nápoje s hlavním zřetelem na pivo, senzorická část na zkoušky piva a nápojů s tím, že její vybavení umožňuje i studium  a testování širokého spektra potravin, potravinářských surovin i výrobků běžného používání.

Jedním z důležitých úkolů vzniklého pracoviště je i umožnit hlouběji zkoumat a ověřovat charakteristické vlastnosti Českého piva. Chráněné zeměpisné označení, které České pivo získalo v rámci Evropské unie v roce 2008, umožnuje podporovat jeho jedinečnost a  hájit jej proti těm, kteří by se na jeho fenoménu chtěli přiživit. Trvalá péče o České pivo na kvalitní vědecké bázi je proto pro budoucnost našeho pivovarství nezastupitelná.

„Vybudováním Senzorického centra vzniká vědecké pracoviště, které přinese nové významné poznatky do oblasti pivovarské, sladařské, chmelařské a celého nápojového průmyslu.,“ říká RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. „Bez nadsázky lze tvrdit, že český potravinářský výzkum dostal velkého pomocníka ve zkoumání tak citlivé oblasti lidské činnosti, jako jsou potraviny z hlediska ověřování si jejich kvality a  bezpečnosti, kterou naše veřejnost požaduje,“ dodal Karel Kosař.

Pracoviště senzorického centra se skládá ze senzorické a analytické laboratoře. Senzorická laboratoř, realizovaná podle platných mezinárodních norem, zahrnuje degustační zkušebnu  vybavenou 12-ti degustačními boxy se speciálním osvětlením, výpočetní technikou, signalizací pro obsluhu a dalším nezbytným vybavením pro co nejobjektivnější posuzování zkoumaných potravin. Zkušebna má přívod vzduchu, odtah pachů. Dvě samostatné místnosti jsou určeny pro přípravu a uchovávání vzorků. K dispozici jsou, zařízení pro přípravu i tepelnou úpravu vzorků, prostředky pro vzorkování a servírování, chladicí boxy, myčky, skříně, odkládací a přípravné plochy. Další prostory slouží k tréninku a vyhodnocování výsledků aktivit posuzovatelů. Klimatizovaná analytická laboratoř je vybavena špičkovými analytickými přístroji s vysokým rozlišením, moderní výpočetní technikou se speciálním softwarem..

„Schopnosti lidského vnímání chutí a vůní pomocí smyslů – našich vlastních  senzorů jsou jedinečné a senzorická analýza jich využívá k získání objektivních vědeckých poznatků“, uvedl RNDr. Miroslav Dienstbier, manažer rozvojových projektů  VÚPS, a. s. „Nové vysoce citlivé analytické přístroje, které jsou  na světové úrovni, nám umožní  zmapovat i velmi malé koncentrace senzoricky aktivních látek.  Díky propojení informací z obou uvedených oblastí budeme moci odpovědět na mnohé otázky, které s potravinami a jejich kvalitou úzce souvisí.,“ doplnil Miroslav Dienstbier.

Vedle hlavní činnosti centra, kterou bude průmyslový  výzkum, bude jeho působení zaměřeno na spolupráci s potravinářským průmyslem při kontrole  senzorické kvality a vývoji nových výrobků. Doplňkovou činností bude vzdělávání specialistů, spolupráce se středními a vysokými školami a centrum bude k dispozici i pro širší veřejnost a např. při  komerčních soutěžích a spotřebitelských  testech .

Na projekt Výzkumného senzorického centra č. CZ.2.16/3.1.00/28030, jehož celkové náklady přesáhly 15 milionů Kč,  byl poskytnut příspěvek 6 miliónů Kč z  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Zdroj:  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský