Bezpečnost potravin

Unikátní chlebový betlém je vystaven v chrámu Svatého Víta

Vydáno: 23. 12. 2013
Autor: www.zemedelec.cz

Studenti SŠ OSaP v Českých Budějovicích vytvořili náš největší chlebový betlém.

Ve dnech od 18. prosince 2013 do 12. ledna 2014 budou mít návštěvníci Pražského hradu jedinečnou možnost zhlédnout unikátní chlebový betlém, který vytvořili studenti Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy, Kněžskodvorská 33 v Českých Budějovicích. Partnerem výstavy je Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice. Informoval o tom předseda tohoto svazu Jaromír Dřízal.

První idea vytvoření chlebového betlému vznikla na půdě českobudějovické školy zhruba před rokem, kdy se mezi studenty začalo diskutovat o ústředním tématu pro výstavu Gastrofest České Budějovice. Prvotní myšlenka návratu k lidové tradici výroby betlému s netradičním materiálem – chlebem, byla v mnoha diskusích a praktických zkouškách s chlebovou kůrkou a střídkou rozvíjena a dále dotvářena zhruba půl roku. Konečnou podobu chlebového betlému se podařilo studentům dokončit v říjnu 2013 a v listopadu byl poprvé vystaven na Gastrofestu. Dne 8. listopadu 2013 byl chlebový betlém zapsán Agenturou Dobrý den Pelhřimov do České knihy rekordů jako Největší chlebový betlém.

Výroba chlebového betlému trvala zhruba dva měsíce a podílelo se na něm více než dvacet žáků Střední školy obchodu, služeb a podnikání v Českých Budějovicích pod vedením učitelek odborného výcviku. Samotný chléb byl upečen v pekárně Penam v Českých Budějovicích, kde probíhá odborný výcvik oboru pekař.

Největší chlebový betlém byl vytvořen na ploše 400 x 200 cm. Znázorňuje tradiční betlémský výjev tvořený krajinou s lidskými a zvířecími postavami, stavbami a stromy v celkovém počtu 558 objektů. Ty byly zhotoveny z chlebové kůrky a střídy kombinací různých technik, například vyřezáváním, modelováním, zamoučňováním, drobením či lepením.

Kardinál Dominik Duka komentoval exponát slovy: „Chlebový betlém, který v katedrále udělá radost především dětem, nás upomíná na to, že Betlém (Bet-lechem) znamená hebrejsky ‚dům chleba’. Dům chleba je domem lásky, domem, kde jsme jako děti dostávali najíst, kde hledáme útočiště, je to domov. Ale je to také cíl naší cesty – dům Boží.“       

Partnerem výstavy se stal cech pekařů a cukrářů v ČR. „Velmi vítáme a podporujeme originální nápad vytvořit umělecké dílo z tak vzácného materiálu, jakým je chléb. Tvořivost a zručnost českobudějovických studentů je důkazem toho, že naše krásné a voňavé řemeslo má šikovné mladé pokračovatele,“ uvedl předseda cechu Jaromír Dřízal.

Unikátní chlebový betlém bude vystaven v Katedrále svatého Víta na Pražském hradě ve dnech 18. prosince 2013 až 12. ledna 2014, vždy v pondělí až sobotu od devíti do 15.40 hodin, v neděli mezi 12.00 až 15.40 hodiny.

Zdroj:  www.zemedelec.cz
           SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice