Bezpečnost potravin

Úmrtí na nemoci z potravin ve Francii

Vydáno: 26. 5. 2004
Autor:

Podle zprávy vydané SFSSA a zpracované podle údajů z 90. let zemře ročně až 691 osob na alimentární onemocnění. Hlavní příčinou je salmonela, listerie a kampylobakter.

Podle studie, zpracované Institutem hygieny podle údajů z 90 let a publikovaná Francouzským úřadem pro bezpečnost potravin AFSSA, dojde ročně k více než 200 000 onemocnění v důsledku konzumace potravin (mezi 238 836 až 269 085), přičemž největší podíl způsobuje salmonela – přes 30 000 případů. Na infekce z potravin ročně zemře mezi 228 až 691 osob.
Salmonela je nejrozšířenějším původcem hospitalizace – ročně až 10 000 lidí. Úmrtí jsou způsobena hlavně účinkem salmonel, listerií a kampylobakteru.
Podle vyjádření AFSSA jsou údaje velmi podobné údajům z Velké Británie. Je však nutné připomenout, že údaje nebyly shromažďovány k tomuto účelu, a že proto nejsou zcela nepochybné.
EU Food Law, 2004, č. 166, s. 7-8