Bezpečnost potravin

Umělá potravinářská barviva a hyperaktivita dětí

Vydáno: 4. 10. 2007
Autor: pospisilova

Koncem ledna 2008 se očekává konečné stanovisko EFSA k účinkům aditiv na chování dětí.

Ve Velké Británii provedli studii, která se zabývala zjišťováním vlivu umělých potravinářských barviv na chování (hyperaktivitu) dětí. Do studie bylo zapojeno 153 tříletých a 144 osmi- až devítiletých dětí, které dostávaly směs A nebo směs B umělých potravinářských barviv a aditiv (AFCA). Účinky byly zjišťovány pomocí náhodného, dvojitě slepého pokusu kontrolovaného placebem. Autoři studie došli k závěru, že umělá barviva nebo konzervační prostředek benzoan sodný (nebo směs obou typů aditiv) ve stravě vedou ke zvýšené hyperaktivitě u 3letých i 8/9letých dětí. Více informací o studii.
O výsledcích studie informoval Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Pro problematiku umělých barviv zřídil FSA speciální internetovou stránku.
 
EFSA vydal dne 28. září 2007 zprávu o tom, že vědci v EFSA dokončili úvodní posouzení studie provedené ve Velké Británii a vyjádřili se k požadavku FSA na další prověřování vlivu potravinářských barviv na hyperaktivitu dětí. Panel pro aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (EFSA-EFC) došel tak k závěru, že je třeba studii provedenou ve Velké Británii doplnit o řadu dalších údajů. Po jejich získání se budou experti EFSA uvedenou problematikou podrobně zabývat. Očekává se, že konečné výsledky budou předány Evropské komisi do konce ledna 2008.