Bezpečnost potravin

Ultrazvuk ke snížení kontaminace E. coli

Vydáno: 18. 4. 2013
Autor: sukova1

Kombinací ultrazvuku a praní v chlorovaném prostředku lze snížit kontaminaci E. coli 0157:H7 na listech špenátu.

Systém využívající 3 páry ultrazvukových transdukčních boxů umožňuje inaktivaci E. coli na špenátu, pokud je použit v kombinaci s působením chlorovaného roztoku na špenát. Boxy vytvářejí kanál, v němž působí ultrazvuk. Účinek ultrazvuku závisí na frekvenci; minutové působení 25, 40 a 75 kHz snižuje celkový počet mikroorganismů o 0,06 log. V kombinaci s působením chlorovaného roztoku se inokulace  E. coli sníží o 1,0 log, zatímco pouhým praním v chlorované vodě se sníží jen o 0,5 log. Předpokladem účinnosti je rovnoměrnost ultrazvukové pole a rozmístění ošetřovaného materiálu.

Výsledky studie byly zveřejněny v článku „Continuous-flow Ultrasonic Washing Systems for Fresh Produce Surface Decontamination“ v časopisu  Innovative Food Science and Emerging Technologies (http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2012.09.007).

Food Technology, 67, 2013, č. 1, s. 12