Bezpečnost potravin

Ultrafialové záření zvyšuje bezpečnost vajec

Vydáno: 24. 5. 2003
Autor:

UV záření může být velmi účinným prostředkem pro zvýšení bezpečnosti a kvality vajec z hlediska spotřebitele.

Pokusy provedené ve výzkumné laboratoři Dutch Inspectorate of Poultry, Eggs and Egg Products potvrdily, že ultrafialové světlo  je velmi účinné pro inaktivaci salmonel a dalších patogenů na skořápkách vajec. Záření neprochází skořápkou a ničí jen mikroorganizmy na povrchu vajec.Pro desinfekci je potřeba instalovat řadu UV lamp nad zařízením pro třídění vajec  relativně blízko nad povrchem vajec.
UV záření ničí všechny bakterie, viry a plísně  tak, že ničí strukturu jejich DNA a brání jejich množení. UV záření působí rychle bez potřeby tepla nebo chemických látek a nezanechává rezidua na nebo v potravinách. Může být užito pro desinfekci okolního vzduchu, povrchů a pro čištění napájecí vody.

Poultry Intern., 42, 2003, č. 3, s. 12-14