Bezpečnost potravin

Uložte si do svého kalendáře: Risk Assessment Research Assembly (RARA) podruhé!

Vydáno: 28. 6. 2021
Autor: KM EFSA

Berlín, 1. prosince 2021

Nepromeškejte příležitost vyjádřit se k tomu, jak bezpečnost potravin může podpořit bezpečnost a udržitelnost potravinových systémů, cíle udržitelného rozvoje OSN a Zelené dohody pro EU!

Aby podpořil soulad mezi financováním výzkumu na národních a evropské úrovni, sbližuje EFSA poskytovatele finančních prostředků na výzkum na národní a evropské úrovni, tvůrce politik a rozhodovací orgány a přední vědce z oblasti bezpečnosti potravin, aby ukázali, jak se výzkumné programy opírají o vědecké poznatky a jak výzkum podporuje bezpečnosti potravin (politiku).

Druhé Risk Assessment Research Assembly (RARA) naváže na úvodní setkání, které se konalo v roce 2018.

Setkání je také významnou příležitostí k shromáždění a sdílení znalostí s klíčovými hráči. Můžete se vyjádřit k budoucím směrům financování a výzkumu v oblasti hodnocení rizik bezpečnosti potravin jak na národní, tak i EU úrovni.

Akce se bude konat v Berlíně dne 1. prosince 2021. Registrace bude otevřena v září 2021, nicméně již dnes si toto datum zapište do svých diářů!

Navštivte také:
EFSA’s Advisory Forum calls for more public investment in food safety research
EU Member States
Competent organisations in Member States
Risk Assessment Research Assembly

Zdroj: EFSA