Bezpečnost potravin

Uložte si do diáře: The credibility of scientific expertise and decision-making

Vydáno: 3. 2. 2020
Autor: KM EFSA

Mezinárodní symposium: Paříž, 1. - 2. července 2020

ANSES 10

Uložte si do svého diáře

1.-2. července 2020

Cité des sciences et de l’industrie – Centre des congrès – 75019 Paris – France

mezinárodní symposium

The credibility of scientific expertise and decision-making

Nové výzvy pro řízení zdravotních rizik v měnícím se světě

Na konci 90. let minulého století dovedla série krizí Evropskou unii a některé její členské státy k reformě organizace vědeckého poradenství pro řízení zdravotních rizik. V rozporu s tím, co bylo očekáváno, nepřispěly tyto reformy k obnovení důvěry ve vědecké poradeství a veřejné rozhodovací procesy.

V dnešním globalizovaném světě jsou stanoviska autorit v oblasti zdraví často zpochybňována z mnoha různých hledisek (sociálního, mediálního, vědeckého, politického) a musí čelit jak zvýšené komplexnosti řešených problémů, tak i větším nárokům a omezením: zvýšeným obavám společnosti o zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí; politické poptávce po rychlých a snadno aplikovatelných vědeckých doporučeních; úsporám ve veřejných výdajích; otázkám týkajícím se vědecké integrity; otázkám souvisejícím s aplikací digitálních nástrojů a prostorů do vědy a komunikace. Aplikace sociálních věd v posledních letech vrhla nové světlo na odborné požadavky v oblasti zdraví a životního prostředí.

Toto mezinárodní symposium, konané u příležitosti 10. výročí ANSES, bude hledat odpovědi na dvě otázky: Co dělá vědecké poradenství ne/důvěryhodným? Jaké faktory ovlivňují důvěryhodnost znalostí a zkušeností využívaných při veřejném rozhodování?

Dvě plenární zasedání a dvanáct tematických workshopů svede dohromady různé účastníky konference – vědce a odborníky zastupující různé vědní disciplíny, politiky, managery rizika a další zainteresované z Evropy a Severní Ameriky, aby diskutovali tyto výzvy, jejich původ, možné vývoje a různé možnosti, jak jim čelit.

Mezinárodní vědecký výbor konference: Barbara Allen (Virginia Tech), Bernadette Bensaude-Vincent (Université Paris 1), Lynn Frewer (Newcastle University), Stephen Hilgartner (Cornell University), Sheila Jasanoff (Harvard Kennedy School), Ortwin Renn (IASS Potsdam).

Online registrace bude otevřena v březnu 2020.

Zdroj: ANSES