Bezpečnost potravin

Úloha vos v bezpečnosti potravin

Vydáno: 24. 8. 2002
Autor:

mykotoxiny, aflatoxiny v arašídech, detekce chemických látek pomocí přirozeného instinktu vos, modelový systém, vývoj flexibilního biosenzoru

Tým výzkumných pracovníků z amerického ministerstva zemědělství objevil zcela novou, překvapující úlohu vos. Zjistili totiž, že parazitické vosy se mohou použít pro detekci chemických látek spojovaných s toxiny v potravinách, a mohou být tudíž užitečné při testování sklízených arašídů a kukuřice na přítomnost partie produkující toxiny. Ve spolupráci s výzkumníky z univerzity v Georgii použili k demonstrování detekce chemických látek spojovaných s aflatoxiny, což jsou přírodně se vyskytující mykotoxiny, produkované některými druhy plísní, kupř. Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus modelový systém. Současné metody stanovení aflatoxinů jsou podle ARS (Zemědělská výzkumná služba při ministerstvu zemědělství USA) omezené, časově náročné a značně drahé. Vosy je možno naučit, aby detektovaly jakoukoliv chemickou látku s použitím svého přirozeného instinktu nalézt potravinu podle pachu. Přírodní proces byl při výzkumu imitován tak, že vosy byly krmeny cukrovou vodou a současně byly vystaveny působení chemického pachu, který měl být vystopován. Během tohoto postupu se vosy naučily spojovat tento chemický pach s podávanou potravou. Tento mechanismus se nazývá „typické asociativní učení“. Při konkrétním zjišťování přítomnosti určitých chemických látek se vosy umístí do kontejneru s malým otvorem a dostávají se do kontaktu s přiváděným vzduchem. Jestliže v něm vosy detektují určenou chemickou substanci, soustředí se u otvoru v domnění, že naleznou zdroj potravy, který mají spojený s pachem příslušné chemikálie. Při pohybu směrem k otvoru spustí bzučák, který indikuje přítomnost aflatoxinů. Další fází výzkumu je nyní určit v aflatoxinu konkrétní chemické substance, kterými jsou vosy přitahovány. Následně bude možno vyvinout přenosné zařízení, které bude působit jako flexibilní biosenzor.
http://www.ars.usda.gov/