Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ: Zpráva z monitoringu a cílené kontroly 2012

Vydáno: 27. 9. 2013
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ÚKZÚZ: Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech v roce 2012.

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech
V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných a nežádoucích látek a produktů v krmivech na základě zjištění v předchozích letech, doporučení Komise k monitoringu a podle dalších právních předpisů. Vzorky odebírali pracovníci odboru zemědělské inspekce a analyzovány byly v akreditovaných laboratořích ústavu nebo smluvních laboratořích.
Sledování bylo rozděleno do čtyř hlavních částí:
Sledování výskytu zakázaných látek a produktů v krmivech
Sledování výskytu nežádoucích látek a produktů v krmivech
Sledování správného používání doplňkových látek v krmivech
Sledování dalších problematik týkajících se bezpečnosti krmiv

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech“ (pdf, 1,8 MB)

Zdroj: ÚKZÚZ