Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ: Zpráva o činnostech Sekce zemědělských vstupů za rok 2016

Vydáno: 13. 7. 2017
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ vydal Zprávu o činnostech SZV včetně výsledků kontrol a odběru vzorků.

Sekce zemědělských vstupů (SZV) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zahrnuje činnosti v oblasti krmiv, hnojiv, půdy, ekologického zemědělství, lesnictví, přípravků na ochranu rostlin a souvisejících úředních kontrol.

Zpráva uvádí přehled stěžejních činností jednotlivých odborů a oddělení SZV v roce 2016, dále jsou ve zprávě uvedeny počty a výsledky inspekčních kontrol a odběru vzorků.