Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ: Zlaté žloutnutí révy (GFDP)

Vydáno: 26. 5. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Upozornění Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Důležité upozornění pro vinaře – výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy.

Na podzim 2021 byl Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) proveden průzkum vybraných chorob révy vinné ve vinařské oblasti Morava. Laboratorními rozbory byla na třech lokalitách (ve vinicích v k.ú. Bulhary, k.ú. Perná a k.ú. Oleksovičky) diagnostikována karanténní choroba révy vinné fytoplazmové zlaté žloutnutí révy způsobené fytoplazmou Gapevine flavescence dorée fytoplasma (dále jen „GFDP“). GFDP je nejvýznamnější choroba révy vinné a jedná se o první výskyty této choroby na území České republiky.

GFDP je přenášena invazním škůdcem, křískem révovým (Scaphoideus titanus), který se v posledních letech do vinařské oblasti Morava plošně rozšířil. Likvidace tohoto přenašeče je jedna z účinných cest preventivní ochrany. V případě, že se neprovádí ošetřování proti přenašečům GFDP, může se počet napadených rostlin zvýšit každoročně desetkrát a může v závislosti na dalších faktorech brzy dosáhnout 80–100 %. 

Dne 09.05.2022 bylo vydáno Nařízení ÚKZÚZ č. j. UKZUZ 079301/2022 (Nařízení ÚKZÚZ – Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) oblasti neprosté GFDP (ÚKZÚZ) (eagri.cz)), které stanovuje v České republice území, které není prosté GFDP. Toto nařízení slouží pro pěstitele rozmnožovacího materiálu, kteří produkují rozmnožovací materiál révy v zónách do vzdálenosti 5 km od vnější hranice jednotlivých vymezených území, a proto musejí dodržovat přísnější opatření před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy.

Bližší informace ohledně přípravků na ošetření rostlin najdete v Rostlinolékařském portálu na webových stránkách ÚKZÚZ.

Níže v souborech naleznete důležité informace.

Porušení povinností stanovených nařízením o MRO je přestupkem.

 

Kontakty: 

Ing. Tereza Vandělíková
tel. 235 010 324
mob. 606 719 365
tereza.vandelikova@ukzuz.cz

Ing. Hana Chrápková
mob. 606 043 480
hana.chrapkova@ukzuz.cz
(pondělí, středa 13 – 16 h.)

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ