Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR

Vydáno: 17. 12. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v letošním roce cílený průzkum výskytu nebezpečných chorob révy vinné. Výsledky testování odebraných vzorků následně odhalily první výskyt zlatého žloutnutí révy vinné v ČR na třech lokalitách jižní Moravy.

V roce 2021 se ÚKZÚZ v rámci cíleného průzkumu výskytu  původců nebezpečných chorob révy vinné zaměřil na zjištění rozsahu výskytu fytoplazmy stolburu a komplexu chorob révy (ESCA), které mohou v ČR značně ohrozit pěstování révy vinné.   

Zároveň ověřoval výskyt karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (dále jen „zlaté žloutnutí“), bakterie Xylella fastidiosa a některých virů. Součástí průzkumu byl i odchyt a následné testování přenašečů sledovaných patogenů a některých plevelných hostitelských rostlin. 

Výsledky testování odebraných vzorků odhalily první výskyt zlatého žloutnutí v ČR na třech lokalitách vinařské oblasti Morava. Tato nejvýznamnější karanténní choroba révy vinné se do ČR rozšířila patrně z Rakouska. 

Vzhledem k tomu, že původce zlatého žloutnutí je karanténním škodlivým organismem, připravuje ÚKZÚZ nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření s cílem likvidovat ohniska výskytu a zabránit dalšímu šíření choroby.  

V zamořené zóně (dotčená vinice a přilehlé okolí 50 m) bude nařízena likvidace pozitivně testovaných rostlin, pravidelný monitoring přenašeče kříska révového a ošetření rostlin révy vinné proti němu.  
 
V širší nárazníkové okolní zóně bude pravidelně sledován výskyt přenašeče a při jeho výskytu bude aplikováno ošetření révy.  

Omezování šíření kříska révového je významným opatřením proti šíření zlatého žloutnutí. Z vinic a jejich okolí budou odstraňovány rostliny, které jsou hostitelé přenašeče, zejména plané rostliny révy, plamének plotní, lísky, olše, pajasany a vrby. 

Nařízená opatření ve vymezených území je možné zrušit po dvou letech, pokud v nich již po této době zlaté žloutnutí nebude zjištěno.  
 
Rozsah výskytu zlatého žloutnutí bude ÚKZÚZ zjišťovat v okolí již potvrzených výskytů i v roce 2022 a o výsledcích tohoto vymezovacího průzkumu bude informovat.  

Informace o zlatém žloutnutí révy jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock