Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ se v letošním roce zúčastnil Noci vědců

Vydáno: 11. 10. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 10. 10. 2017.

Naše organizace je v roli národní organizace ochrany rostlin za Českou republiku zapojena do projektu International Plant Sentinel Network (IPSN). V tuto chvíli jsou do tohoto mezinárodního projektu, který si klade za cíl rozvinout širší spolupráci mezi organizacemi zabývajícími se ochranou rostlin, zapojeny i botanické zahrady v Brně, Praze a Olomouci.

Letošním mottem akce „Noc vědců“, kterou v roli člena projektu IPSN pořádala dne 6. 10. 2017 Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, byla mobilita. Právě tohle téma vystihuje i zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů na nová území.  Jejich ochranu a karanténu vykonává právě naše organizace.

Účastníci mohli v připravené expozici shlédnout ukázky invazních druhů rostlin, jak se v ČR provádí monitoring škůdců, jak se provádí dovozní kontroly zásilek, kontroly dřeva, ukázky zavlečených organismů na naše území v posledních několika letech a expozice živých invazních druhů hmyzu. Nechyběla možnost sledovat hmyz pod binokulární lupou i příprava vlastních preparátů.

Zájemci mohli také otestovat své znalosti při poznávání škůdců a různých druhů dřeva, pro nejmenší byly připraveny skládačky hmyzu a další kreativní hry. Potěšující byl velký zájem o celou akci, účast lze počítat na tisíce zájemců, i množství dotazů směřujících k námi prezentované oblasti.              

Část expozice ÚKZÚZ

 Část expozice ÚKZÚZ

Část expozice ÚKZÚZ 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642   

 

Zdroj: ÚKZÚZ