Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ potvrdil výskyt škůdce kněžice zeleninové v České republice

Vydáno: 12. 10. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

ÚKZÚZ potvrdil výskyt invazního druhu hmyzu, který se na našem území doposud nevyskytoval. Jedná se o kněžici zeleninovou, způsobující vážné poškození zeleniny, polních plodin a ovocných druhů. Významně může snížit jejich kvalitu i výnos.

Kněžice zeleninová (Nezara viridula) byla nalezena na lokalitě Praha-Libeň v zahrádkářské kolonii na rostlinách rajčete. Tento nález je prvním, úředně ověřeným výskytem v ČR. Kněžice zeleninová pochází z východní Afriky a Středomoří, odkud se postupně celosvětově rozšířila.

Výskyty této nepůvodní ploštice jsou známy z dalších států Evropy – Slovensko, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Francie, Itálie, Slovinsko.

ÚKZÚZ provádí na území ČR průzkum na tohoto škůdce od roku 2017.

Kněžice zeleninová je škůdce, který škodí na různých druzích zeleniny (rajče, paprika), dále na kukuřici, sóji, slunečnici a ovocných a okrasných dřevinách. Přednostně saje na plodech, mladých výhonech a listech. V místech sání se vytvářejí drobné, tvrdé, hnědavé nebo načernalé skvrny.

Sání kněžic brzdí růst nezralých plodů, způsobuje jejich deformace a předčasný opad. Plody jsou znehodnoceny, ztrácejí na kvalitě a jsou neprodejné. Při sání na plodech dochází k poškození pokožky, které může vést k sekundárním infekcím, což působí následné problémy při skladování. U plodin jako je kukuřice a sója může sání ploštic způsobit poruchy ve vývoji semen.

Ochranná opatření proti kněžici zeleninové jsou komplikovaná. Kněžice se rychle přemisťuje z jednoho hostitele na druhého. Velmi významnou roli zde hraje pravidelný monitoring a vizuální kontrola pěstovaných rostlin.  K ochraně rostlin lze využít přípravky registrované pro savý hmyz a ploštice.

Přestože tento škůdce nepodléhá ze strany unijní legislativy zvláštnímu režimu ÚKZÚZ bude, s ohledem na riziko jeho rychlého šíření a značnou škodlivost, nadále jeho výskyt na území ČR sledovat. 

Zároveň žádáme touto formou i veřejnost o spolupráci. V případě podezření na výskyt kněžice zeleninové se může obrátit, nejlépe s přiloženou fotografií, na adresu katerina.jegrova@ukzuz.cz.

Více informací o škůdci naleznete na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

 

Zdroj: ÚKZÚZ