Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ posiluje opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete

Vydáno: 1. 2. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zahájil opatření proti zavlečení a šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV) na našem území již koncem prosince 2019. K dnešnímu dni potvrdil výskyt ToBRFV v deseti vzorcích osiv převážně v partiích původem ze třetích zemí a v porostech na třech lokalitách v České republice. Zároveň posiluje opatření proti šíření tohoto viru na základě nového nařízení EU.

ÚKZÚZ v minulém roce několikrát informoval veřejnost o riziku zavlečení původce hnědé vrásčitosti plodů rajčete Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do ČR.

Jeho zavlečení je možné infikovanými dodávkami sadby a osiva hostitelských rostlin ze členských zemí EU nebo ze třetích zemí. Hostitelskými rostlinami jsou zejména rajče a paprika. Napadené plody se stávají neprodejnými, ztráty na plodech mohou činit až 100 %.

Fytosanitární opatření mají zamezit zavlékání ToBRFV do EU a jeho další rozšiřování. V rámci rozsáhlého průzkumu výskytu tohoto viru ÚKZÚZ v loňském roce odebral a otestoval 500 vzorků osiv ze skladů českých dovozců a obchodníků s osivem.

Rovněž testuje všechny dovážené zásilky osiv rajčete a papriky ze třetích zemí. ToBRFV byl potvrzen v deseti vzorcích osiv původem zejména z Číny, Indie a Tchaj-wanu. Celkem bylo otestováno přes 900 vzorků osiv a rostlin.

V průběhu loňského a letošního roku byl potvrzen výskyt v porostech rajčete na třech lokalitách. Ve všech uvedených případech byla ÚKZÚZ nařídil likvidaci napadených porostů rostlin  a další fytosanitární opatření k  odstranění ohniska výskytu a k zabránění dalšího šíření tohoto viru.

S ohledem na další možné šíření tohoto viru doporučujeme pěstitelům používat k zakládání porostů rajčete a papriky sadbu a osivo opatřené rostlinolékařskými pasy, které musí být v celé EU vydávány pouze na základě negativních testů dotčené partie na přítomnost ToBRFV.

V případě vzniku jakéhokoliv podezření prosíme, aby se nám pěstitelé ozvali. 

Dne 30. 1. 2021 vstupuje v účinnost prováděcí nařízení Komise 2021/74, které doplňuje stávající předpis a zpřísňuje požadavky na použitou metodu testování vzorků sadby a osiv a podmínky pro přemísťování a dovoz osiv rajčete a papriky.

Povinnosti dovozců a dodavatelů osiv a sadby rajčete a papriky včetně postupu ÚKZÚZ v souvislosti s novým nařízením jsou uvedeny v příloze tiskové zprávy.

Bližší informace k ToBRFV naleznete na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

TZ k tématu ToBRFV 

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ