Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ má nového ředitele

Vydáno: 6. 4. 2012
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 2. 4. 2012.

V rámci plánované restrukturalizace dozorových orgánů Ministerstva zemědělství ČR pověřil ministr Petr Bendl k 1. 4. 2012 výkonem funkce ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pana Zdeňka Macha, který současně s řízením ÚKZÚZ bude i nadále stát v čele Státní rostlinolékařské správy. Tímto krokem bude zajištěna koordinovanost slučovacího procesu obou organizací, neboť budou podléhat jednotnému vedení.

Sloučením SRS a ÚKZÚZ by měla vzniknout nová organizace v oblasti kontroly zdraví rostlin, která bude schopna komplexně řešit otázku vstupů do zemědělské výroby prostřednictvím koordinovaných úředních kontrol, zkušebních a odborných činností. Dalšími cíli je zjednodušení agrární legislativy a snížení byrokratické zátěže zemědělců a v neposlední řadě úspora finančních prostředků státního rozpočtu.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Zdroj:  eAGRI