Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ: Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2021

Vydáno: 3. 5. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva ÚKZÚZ za rok 2021

Výsledky pravidelného monitoringu půd, kalů, sedimentů a krmiv prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2021.

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock