Bezpečnost potravin

ÚKZÚZ: Informace pro zemědělce – prosinec 2021

Vydáno: 8. 12. 2021
Autor: ÚKZÚZ

ÚKZÚZ aktualizoval informace k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021.

Dne 2.12. byly aktualizovány informace k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021 a doplněna žádost o provedení odborného úkonu podle zákona o rostlinolékařské péči


1. Postup při řešení výskytu hraboše polního (aktualizováno 12/2021) 


Níže naleznete formulář pro Žádost o provedení odborného úkonu, na základě něhož je proveden odborný posudek o poškození porostů hrabošem polním, který je požadován SZIF nebo AOPK (posudek není v těchto případech zpoplatněn!) Ve specifikaci je třeba zaškrtnout položku prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek).

 


2. Postup při uplatnění náhrady nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021


2.12.2021 byly aktualizovány obecné informace k náhradě nákladů a ztrát a formulář Žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním MRO podle § 76 zákona č. 326/2004 Sb. 


 

UPOZORNĚNÍ –  Nárokovat tuto náhradu lze teprve až po splnění, resp. provedení všech nařízených MRO, a po protokolární kontrole jejich splnění provedené ÚKZÚZ. 

Formulář žádosti o náhradu nákladů za provedená opatření je ke stažení níže, včetně vzorů tabulek prokazujících vyčíslení nákladů.  Přiložen je také vzor vyplněné žádosti.

 

 

Přílohy 

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ