Bezpečnost potravin

Udržitelná produkce palmového oleje je řešením

Vydáno: 3. 11. 2020
Autor: udrzitelnypalmovyolej.cz

Proč je důležité používat palmový olej z udržitelných zdrojů.


Foto: Shutterstock

Výroba palmového oleje je efektivní ve využívání půdy a výnosu. Dobrou zprávou je, že palmový olej lze produkovat udržitelným způsobem. Nevládní organizace spolu s předními evropskými společnostmi v odvětví palmového oleje a průmyslovými sdruženími vyzývají výrobce potravin a obchodníky k používání udržitelného palmového oleje (certifikovaného palmového oleje z udržitelných zdrojů).

Palmový olej představuje důležitou surovinu pro potravinářský průmysl, řadě výrobků dodává potřebnou texturu. Tuzemské kapalné oleje tuto funkci nemohou zastat. Zavádějící informace, že jsme se bez palmového oleje v minulosti obešli, zapomínají, že tuto funkci plnily částečně ztužené tuky, které obsahovaly vysoký podíl transmastných kyselin s negativním dopadem jejich konzumace na lidské zdraví.

Co je palmový olej?
Palmový olej je nejrozšířenějším rostlinným olejem na světě. Získává se z dužiny plodů palmy olejné (Elaeis guineensis). Plody mají načervenalou barvu díky vysokému obsahu β-karotenu, velikostí odpovídají velkým olivám. Plody mají jedno semeno/jádro, z něho se získává palmojádrový olej. Plody obsahují asi 30-35 % oleje. Palmový a palmojádrový olej jsou stejného botanického původu, z hlediska složení mastných kyselin se však výrazně liší. 

Co je udržitelný palmový olej?
Udržitelný palmový olej se vyrábí podle souboru environmentálních a sociálních kritérií definovaných podle Kulatého stolu pro udržitelný palmový olej (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). Celkem 8 principů a 43 dílčích kritérií definují udržitelnou produkci palmového oleje. Zajišťují mimo jiné, že jsou respektována a plně zohledněna základní práva předchozích vlastníků půdy, místních komunit, pracovníků na plantážích, drobných zemědělců a jejich rodin, že od listopadu 2005 nelze pro účely pěstování palmy olejné mýtit primární lesy nebo území s vysokou prioritou ochrany a že lisovny a vlastníci plantáží systematicky snižují ekologické dopady svých činností. Tato kritéria pomáhají minimalizovat negativní důsledky spojené s konvenčním pěstováním palmy olejné.

Co je SPOC (Sustainable palm oil choice)?
SPOC (Sustainable palm oil choice) je sdružení společností a různých organizací, které jsou přesvědčeny, že palmový olej může hrát ve společnosti pozitivní roli, pokud je vyroben udržitelným způsobem. Zavázaly se buď používat, vyrábět nebo podporovat výrobu a spotřebu udržitelného palmového oleje a inspirovat ostatní, aby učinili totéž.
SPOC sdružuje i národní iniciativy řady evropských zemí včetně Iniciativy pro udržitelný palmový olej zastřešující aktivity v České republice a na Slovensku.

Michelle Desilets, výkonná ředitelka Orangutan Land Trust, uvádí: „Palmový olej nemusí mít za následek odlesňování nebo ztrátu biologické rozmanitosti a vyžadováním udržitelného palmového oleje můžeme pomoci zajistit, aby tomu tak nebylo.“ Frans Claassen, výkonný ředitel EPOA, dodává: „Podle zprávy Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN z roku 2018 je zřejmé, že přechod na jiné rostlinné oleje, jako je řepkový, sójový nebo slunečnicový, může mít za důsledek přeměnu primárních lesů a dalších ekosystémů na zemědělskou půdu, zatímco jiné tuky, jako je například bambucké máslo nebo kokosový tuk, nejsou schopny uspokojit poptávku. Udržitelný palmový olej je řešením pro problémy, jako je odlesňování, kterým jsme v dnešní době vystaveni.“

 

 

Zdroj: udrzitelnypalmovyolej.cz