Bezpečnost potravin

Týden bezpečnosti potravin 2011

Vydáno: 8. 6. 2011
Autor:

Týden od 6. do 12.6.2011 byl ve Velké Británii vyhlášen za Food Safety Week.

V době probíhající epidemie E. coli v Evropě začal ve Velké Británii každoroční týden bezpečnosti potravin, který má připomenout, jak je důležité dodržovat správnou hygienu potravin.
V letošním roce se týden bezpečnosti potravin zaměřuje na dobrou hygienu v domácnostech, což má napomoci zastavit šíření nebezpečných bakterií. Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) bude v tomto období úzce spolupracovat s potravinářskými subjekty v rámci celého potravinového řetězce na snižování rizik, že se nebezpečné bakterie dostanou na talíře spotřebitelů.
FSA provedl průzkum u více než dvou tisíc osob, který měl zjistit, co si spotřebitelé představují pod dobrou hygienou. Dotazovaní se vyjadřovali k řadě stanovisek týkajících se bezpečnosti potravin a měli určit, zda příslušné tvrzení je pravdivé či nikoliv. Výzkum ukázal, že většina lidí ví, co je dobrá hygiena v kuchyni, ale stále má určité špatné představy o bezpečnosti potravin.
Více než polovina dotázaných (57 %) si myslí, že potravina, když dobře vypadá a voní, je bezpečná. To je chybný názor. Potenciálně nebezpečné potraviny, např. obsahující nežádoucí E. coli, nemusí mít zhoršenou vůni a vzhled. Průzkum se rovněž zaměřil na to, co si spotřebitelé představují pod údaji na obalu jako je “spotřebujte do”, “datum minimální trvanlivosti”, které se týkají spíše kvality potravin než jejich bezpečnosti.
Podle Boba Martina, experta na bezpečnost potravin v FSA, tento průzkum mezi spotřebiteli ukázal, že mnoho spotřebitelů neví, jak má potraviny skladovat, připravovat a tepelně opracovávat, což zvyšuje riziko výskytu otrav z potravin.
V průběhu týdne bezpečnosti potravin proběhne ve Velké Británii řada osvětových akcí (ve školách i mezi dospělými), které budou upozorňovat na důležitost bezpečnosti a hygieny potravin v domácnostech. Výsledky průzkumu mezi spotřebiteli jsou v příloze. Průzkum provedla z pověření FSA společnost GfK NOP.

Příloha:  Food Safety Week: Face-to-face Omnibus. Summary of key findings (pdf, 524 kB, 54 stran)

Zdroj: FSA