Bezpečnost potravin

Tuzemák z nelegálního skladu společnosti Verdana obsahuje 50 % metanolu

Vydáno: 17. 10. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 10. 2012.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila mimořádně vysokou koncentraci metanolu ve vzorku lihoviny odebraném v neregistrovaném skladu společnosti VERDANA s.r.o. ve zlínské lokalitě Rybníky. V produktu označeném etiketou a kolkem společnosti Likérka Drak s.r.o. – Original Tuzemák alk. 40% obj. v lahvi o obsahu  0, 42 l – laboratorní analýza prokázala přítomnost metanolu v koncentraci 535 847mg na litr absolutního alkoholu (mg/l a.a.), metanol tak představuje 50 % veškerého alkoholu v uvedeném spotřebitelském balení. Jedná se o vysoce toxickou směs, kterou výrobce zabalil jako potravinu a připravil k expedici do maloobchodní sítě.
Předmětný výrobek inspekce ve skladu společnosti VERDANA s.r.o. zjistila v množství 7 600 lahví, což představuje celkem 3 300 litrů lihoviny. Zjištěné množství lihoviny je při uvedené koncentraci metanolu schopno usmrtit řádově tisíce osob.
Inspekce předala veškerá zjištění Policii ČR a Celní správě, aby tyto složky mohly konat v rámci svých pravomocí. Vzhledem k závažnosti nálezu je v současnosti sklad zajišťován před případným pohybem zboží a to v návaznosti na opatření, která už SZPI a Celní správa uložily v předchozích dnech. Inspekce ve skladu pokračuje v odběru a testování vzorků lihovin, které považuje za rizikové.
SZPI v uvedeném skladu společnosti VERDANA s.r.o. vykonala společně s Celní správou kontrolu v minulém týdnu. Na základě zjištěných poznatků zde inspekce neprodleně zakázala uvádět do oběhu 31 426 lahví a šestilitrových barelů – celkem 56 360 litrů lihovin – s etiketou a kolkem společnosti Likérka Drak s.r.o. Tato spotřebitelská balení nebyla v rozporu s požadavkem zákona o potravinách (zákon č. 110/1997 sb.) označena výrobní šarží a výrobek je tak nemožné identifikovat z hlediska původu lihu a data výroby. Provozovatel v době kontroly nebyl schopen předložit jakoukoli průvodní dokumentaci, která by původ lihu v neoznačených lahvích vysvětlila. Předmětný sklad lihovin provozovatel navíc nezaregistroval u SZPI a jedná se tedy o provoz nelegální. Společnost VERDANA s.r.o. je výhradním distributorem produktů společnosti Likérka Drak s.r.o. pro Českou republiku.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI