Bezpečnost potravin

Trvale udržitelný rozvoj v EU

Vydáno: 4. 12. 2002
Autor:

program týdne přednášek Francouzského institutu, zemědělství, nezávadnost potravin, bezpečnost, ekonomika, ekosystémy, z pohledu podniku, místní samosprávy, zemědělství, angažovanosti občanské společnosti, boje proti nerovnostem

Francouzský institut v Praze,
konferenční sál
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
od 16. do 20. prosince 2002
Týden přednášek o ekologickém rozvoji: Trvale udržitelný rozvoj
Trvale udržitelný rozvoj je konceptem, který se vytváří realitou akce. Jedná se o způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby populace, ale zároveň nezatěžuje potřeby budoucích generací. Trvale udržitelný rozvoj v sobě snoubí několik velkých skupin problematik a řeší podmínky jejich koexistence a jejich vzájemného propojení: problémy ekonomické – lepší rozdělení a řízení zdrojů, vyšší efektivnost -, sociální – jiný růst, jiný náhled na společnost -, ekologické – minimalizace poškození ekosystémů -, prostorové – rovnovážný stav města – venkov, územní plánování -, kulturní – pluralita místních přístupů, které respektují kulturní kontinuitu -.
Volba trvale udržitelného rozvoje nám musí poskytnout pracovní nástroje pro řešení problémů, se kterými se potýkáme v každodenní realitě. Rovněž je možné se zamýšlet nad logikami rozvoje, jež dobře odpovídají územnímu pojetí a jež se rovněž dotýkají občanských starostí. V tomto kontextu vám tedy nabízíme sérii osmi přednášek, které umožní nahlédnout na tuto problematiku z více úhlů pohledu – z pohledu podniku, místní samosprávy, zemědělství, angažovanosti občanské společnosti, či z pohledu boje proti nerovnostem.
Samotná tematika trvale udržitelného rozvoje je tematikou zasahující široké spektrum oborů a důležitost informací zde hraje zásadní úlohu. Tato problematika se týká celé široké veřejnosti a projevem vašeho kritického přístupu nebo podělením se o konkrétní zkušenosti budete i vy mít možnost překonat čistě teoretický rámec.
Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice Trvale udržitelný rozvoj

Pondělí 16. prosince 2002
11:00 – 12:30
Koncept trvale udržitelného růstu napříč mnoha sektorům
Pan Michel MOUSEL, Předseda francouzského výboru pro světový summit o trvale udržitelném rozvoji působící v odděleních premiéra a bývalý předseda meziresortní mise zaměřené na skleníkový efekt, stálý člen asociace 4D.

Úterý 17. prosince 2002
9:00 –10:30
Účast občanské společnosti a právo na informovanost o životním prostředí
Paní Marie-Cécile THIRION, pracující na programu trvale udržitelného rozvoje v rámci asociace Solagral, rovněž působila v různých asociacích v rámci příprav a konání světového summitu o trvale udržitelném rozvoji, který se uskutečnil v Johannesburgu.
11:00 –12:30
Hospodářský a sociální přístup k trvale udržitelnému rozvoji
Pan Michel GEVREY, člen Hospodářské a sociální rady, předseda koordinačního výboru pro pospolitá díla, pro družstva a asociace státního školství.

Středa 18. prosince 2002
9:00 – 10:30
Hlavní právní ustanovení upravující problematiku ekologie
Pan Jean-Luc LAURENT, důlní inženýr, vedoucí oddělení generální ekologické inspekce, francouzské ministerstvo ekologie a trvale udržitelného rozvoje.
11:00 – 12:30
Celosvětové veřejné statky
Paní Marie-Cécile THIRION, nevládní organizace SOLAGRAL.

Čtvrtek 19. prosince 2002
9:00 – 10:30
Územní koncepce a trvale udržitelný rozvoj
Pan Olivier SOUBEYRAN, profesor zeměpisu a specialista na územní plánování, na urbanistiku a na ekologické plánování.
11:00 – 12:30
Potravinová bezpečnost, zemědělství a území
Pan Lucien BOURGEOIS, vedoucí oddělení hospodářských a průzkumných studií při stálém zasedání zemědělských komor.

Pátek 20. prosince 2002
9:00 – 11:30
Projekce dokumentárního filmu o trvale udržitelném růstu a debata s jeho režisérem.

Program týdne o trvale udržitelném rozvoji – Simultánní tlumočení

Zve Vás: Pan Chris FOURMENT
Ředitel jazykových kurzů francouzského
Institutu v Praze
Adresa:
Štěpánská 35
Box č. 850
111 21 Praha 1
Tel.: (420) 221 401 011
Fax: (420) 222 231 786
E-mail: daniel.bombera@diplomatie.gouv.fr

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-Francouzský institut, 3.12.2002 (Mik)