Bezpečnost potravin

Tři veřejné konzultace EFSA

Vydáno: 14. 7. 2011
Autor: MZe

EFSA uveřejnil tři připomínková řízení, ke kterým se lze vyjadřovat do 22.8. a 15.9.2011.

Vědecký výbor Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil 7. července 2011 dvě veřejné konzultace, z nichž první se týká návrhu vodítek na test orální toxicity (90denní studie orální toxicity s opakovanou aplikací hlodavcům) pro nezpracované a nerafinované nebo co nejméně zpracované a rafinované (whole)  potraviny/krmiva. Návrh vodítek se týká uspořádání testu.
Připomínky mohou být zasílány do 22. srpna 2011. Více informací ke konzultaci je na internetových stránkách EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110707.htm.

Druhá konzultace se zaměřuje na návrhy vodítek týkajících se obvyklých předpokladů, které použijí vědecké komise (panely), vědecký výbor a jednotlivé sekce EFSA v případech, kdy chybí skutečné naměřené hodnoty. Záměrem vodítek je harmonizace běžných hodnot používaných vědeckými komisemi, výborem a sekcemi EFSA a ne standardizace: vždy je proto možné se odchýlit od navrhovaných objektivních hodnot za předpokladu, že je popsán důvod pro takovou odchylku.
Připomínky mohou být zasílány do 15. září 2011. Více informací ke konzultaci je na internetových stránkách EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110707a.htm.

Třetí konzultace, která byla zahájena 12. července 2011, se týká návrhu stanoviska, které vyhodnocuje relevanci a spolehlivost koncepce založené na TTC (Threshold of Toxicological Concern). Uvedená koncepce se používá jako nástroj pro kvalitativní posuzování a vydávání vědeckých rad ohledně zdravotních rizik pro člověka z nízkoúrovňové expozice látkám přítomným v potravinách a krmivech.
Připomínky mohou být zasílány do 15. září 2011. Více informací ke konzultaci je na internetových stránkách EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110712a.htm.