Bezpečnost potravin

Třetina kontrolovaných restaurací informovala spotřebitele nepravdivě

Vydáno: 12. 5. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 11. 5. 2016.

V rámci speciální kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila, zda provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení neuvádí v nabídkách pokrmů nepravdivé nebo zavádějící informace. V celkem 110 kontrolovaných provozovnách se inspektoři zaměřili zejména na to, zda informace o složení pokrmů v jídelních lístcích, nabídkových tabulích, nebo poskytnuté ústně odpovídají reálně použitým surovinám.

Uvedení nepravdivé nebo zavádějící informace inspektoři zjistili ve 30 provozovnách – u 27,3 % kontrol -, přičemž nepřesnost byla vždy v neprospěch spotřebitele.

Nejčastěji inspektoři zaznamenali pochybení u označování mléčných výrobků, celkem ve 27 případech, tedy u každé čtvrté kontrolované provozovny. Kontrola potvrdila neoprávněné použití termínu sýr a smetana u pokrmů připravených z potravin na bázi rostlinných tuků a olejů.  Typicky provozovatel informoval o použití smetany, ve skutečnosti ale použil náhradu s např. palmovým tukem, řepkovým, slunečnicovým, sójovým nebo kukuřicovým olejem za využití další složky jako např. sušené mléko, sušené podmáslí, emulgátory, zahušťovadla a stabilizátory. Prohřešek SZPI nejčastěji zjistila u pizzerií a italských restaurací klamajících ohledně smetanového základu pizzy a omáček. V pěti případech inspekce zjistila i nahrazení deklarovaného sýra výrobkem na bázi rostlinných tuků a olejů.

Ve třech provozovnách inspektoři prokázali klamavé užití názvu šunka, když provozovatel ve skutečnosti v pokrmu použil surovinu typu nářez z kýty konzumní, nářez z plece konzumní apod.

Kontroly byly mj. zaměřeny i na dodržování pravidel při používání chráněných označení původu (CHOP). Celkem v 9 případech provozovatelé neoprávněně použili označení parmezán, který je vyhrazen pro výrobky nesoucí CHOP Parmigiano – Reggiano, tj. byly vyrobeny za definovaných podmínek. V menší míře došlo i na nesprávné užití termínu parmská šunka.

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům kontroly bude kontrolní činnost ohledně označování pokrmů v restauracích a dalších provozech společného stravování i nadále pokračovat v nesnížené intenzitě.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj:  SZPI