Bezpečnost potravin

Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování

Vydáno: 27. 2. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Práce  popisuje způsoby falšování potravin, zdravotní aspekty, legislativní požadavky, metody detekce a hlavní analytické techniky a trendy.

Z obsahu celé práce:
Falšování potravin
– Způsoby falšování potravin, trendy ve falšování  podle komodit
– Zdravotní aspekty falšování potravin
– Legislativní požadavky a obecné faktory ovlivňující autenticitu potravin
– Aktivity FPBT VŠCHT  Praha v oblasti autenticity a detekce falšování
– Metody detekce falšování
– Hlavní  analytické techniky, trendy

Mezi hlavní způsoby falšování potravin patří:
Záměna potraviny za jinou levnější
Nastavování potraviny levnější složkou
Přítomnost nedeklarovaných složek
Nastavení nebo falšování potravin ke zlepšení jejich vlastností
Nedodržení deklarovaného technologického postupu
Uvádění vyššího než skutečného obsahu složky
Nesprávné uvádění geografického původu nebo způsobu produkce
Zneužití známé značky

Hlavní analytické techniky, trendy, uvedené v práci:
Analýza stabilních izotopů
Metody založené na analýze DNA
Proteomické metody
Spektroskopické metody
Chromatografické metody

Příkladem falšování potravin s vážnými následky na zdraví (tisíce nemocných, stovky úmrtí) byla španělská kauza s řepkovým olejem v roce 1981. Firma dovážela řepkový olej  denaturovaný anilinovou žlutí určený ke spálení jako palivo, olej zbavovala pigmentu destilací a prodávala jej jako olivový olej ke kulinárnímu použití.

Tato práce vznikla z podpory projektu MZe č. QI91B283
(Autoři: H. Čížková, R. Ševčík, A. Rajchl, J. Pivoňka, M. Voldřich, Ústav konzervace potravin, FPBT VŠCHT Praha)

Chemické listy, 106, 2012, č. 10, s. 903-910
Objednávka kopie článku