Bezpečnost potravin

Transparentnost v hodnocení rizik: začíná nová éra

Vydáno: 25. 3. 2021
Autor: KM EFSA

Stanovují se nová pravidla transparentnosti a udržitelnosti, která změní způsob, jakým EFSA vykonává svoji roli hodnotitele rizik v systému bezpečnosti potravin v EU

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, které bude použitelné od 27. března 2021, podpoří schopnost EFSA provádět hodnocení rizik v souladu s nejvyššími standardy transparentnosti.

Nařízení posílí spolehlivost a transparentnost vědeckých studií zasílaných EFSA a pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti posílí řídící strukturu úřadu.

Bernhard Url, výkonný ředitel EFSA, k tomu říká: “Toto je klíčový moment pro hodnocení rizik v potravinovém řetězci v EU. EFSA je vděčná Evropskému parlamentu, Evropské komisi a členským státům, že nám dali příležitost přiblížit veřejnost a zainteresované subjekty blíže k naší práci a profitovat z pečlivějšího dohledu nad našimi pracovními postupy a metodami.”

Pro podporu adaptace zainteresovaných subjektů (stakeholderů) na nové požadavky EFSA spustil, mimo jiné aktivity podporující implementaci nařízení, nové nástroje a specializovaný webový portál. Ten bude dostupný od 30. března. Organizována také je série školicích akcí a webinářů.

Proces implementace probíhá ve spolupráci se stakeholdery EFSA a partnery, jako jsou Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), a členskými státy.

Nová opatření budou aplikována na nové mandáty a žádosti a nemohou být použita zpětně. Znamená to, že po přechodné období bude většina práce EFSA pokračovat podle předchozích pravidel a právních požadavků.

Dr. Url k tomu říká: “Toto je velká výzva z pohledu logistiky, vyčlenili jsme významné zdroje, abychom zajistili, že přechod na nový systém bude pro naše stakeholdery tak hladký, jak je to jen možné.”

Co je nařízení o transparentnosti?

Nařízení bylo připraveno jako odpověď na Iniciativu obyvatel EU k pesticidům a závěry přezkumu obecného potravinového práva, který skončil v lednu 2018.

Nařízení, mimo jiné:

  • Umožňuje obyvatelům přístup k vědeckým studiím a informacím poskytnutým EFSA průmyslem v rané fázi procesu hodnocení rizik
  • Do procesu hodnocení žádostí o schválení regulovaných produktů vsazuje prvek veřejné konzultace
  • Zajišťuje, že EFSA bude informován o všech studiích provedených v určité oblasti, což zajistí, že společnosti žádající o schválení produktů poskytnou všechny relevantní informace.
  • Dává Evropské komisi možnost žádat EFSA o provedení dalších studií

 

Nařízení dále upraví řídící struktur EFSA tak, že do Správní rady budou nominováni zástupci členských států. Pracuje se také na tom, aby bylo hodnocení rizik a řízení rizik více přístupné občanům EU, a to prostřednictvím zlepšené komunikace a nástrojů a postupů umožňujících zapojení občanů.

Více k nařízení je možné nalézt na webových stránkách Evropské komise.

K uvedené problematice připravil úřad EFSA také edukační video, které je k dispozici zde.

 

Zdroj: EFSA