Bezpečnost potravin

Transgenní kanola v krmivech pro jehňata

Vydáno: 10. 10. 2003
Autor:

Ze současných zpráv vyplývá, že krmiva vyrobená z transgenních plodin mají podobnou výživnou hodnotu jako krmiva z běžných plodin a neovlivňují ani stravitelnost krmiv ani užitkovost a kvalitu jatečných těl hospodářských zvířat.

V Kanadě je  Roundup-Ready (glyphosate-tolerant) kanola hlavní transgenní plodinou. Jejímu schválení pro využití v Kanadě předcházelo rozsáhlé hodnocení  z hlediska bezpečnosti potravin, krmiv a životního prostředí, které provedla Health Canada a Canadian Food Inspection Agency. Počet zpráv o  vlivu transgenních plodin na užitkovost hospodářských zvířat a složení jejich produktů je omezený, ale všechny se shodují v tom, že transgenní krmiva mají srovnatelnou nutriční hodnotu jako krmiva vyrobená z běžných plodin a neovlivňují živočišné produkty určené pro lidskou spotřebu.
Zatím byla hodnocena krmiva vyrobená z glyphosate tolerantní sóji a kukuřice, ale  nebyl hodnocen  šrot z glyphosate.tolerantní kanoly.
Cílem studie provedené v Research Centre v Albertě bylo stanovit vliv Roundup Ready  kanolového šrotu aplikovaného v krmivech pro jehňata na stravitelnost krmiva, intenzitu růstu a  kvalitu a složení jatečného těla. Stravitelnost krmiva, růst a vlastnosti jatečného těla ovcí nebyly  šrotem z transgenní kanoly ovlivněny.
Can. J. Anim. Sci., 83, 2003, č. 2, s. 299-305