Bezpečnost potravin

Trans-mastné kyseliny budou mít limit v EU – v ČR už tak národní limit nepotřebujeme

Vydáno: 8. 10. 2018
Autor: SZÚ, CZVP

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Evropská komise po letech diskusí právě navrhla limit pro obsah trans-mastných kyselin (TFA) v tucích. Návrh zní: „Obsah trans-tuku, kromě trans tuku, který se přirozeně vyskytuje v živočišném tuku, v potravinách určených pro konečného spotřebitele nesmí přesáhnout 2 gramy na 100 gramů tuku. Definice „tuku“ a „trans tuku“ jsou stanovené v bodech 2 a 4 přílohy I nařízení (ES) č. 1169/2011.“ Tento limit bude vyžadován od 1.dubna 2021. Výrobci tedy mohou změnit své výrobky. Do té doby nemá spotřebitel obranu. Snad by se mohl vyhýbat všem výrobkům, kde je ve složení použit částečně ztužený tuk. Ten může TFA obsahovat, ale nemusí. Bohužel ani dobrovolné značení TFA na obalu výrobku není dovoleno. Je to paradox, ale konečně se blíží ke svému konci. Nařízení by mělo být schváleno ve 2. čtvrtletí 2019. Řada zemí si stanovila národní limity, ČR k tomu nepřistoupila. Výrobci v ČR své jasné stanovisko nevyslovili, i když zdravotníci navrhovali limit přijmout, vzhledem k vyhlášení limitů v Rakousku a Maďarsku. Mělo to bránit selektivnímu cílení potravinářských výrobků s TFA na český trh. O situaci již dříve informovalo CZVP SZÚ.

Návrh je dostupný na webu EK.

EU602_EN_1_1.pdf EU602_EN_1_1.pdf (235,49 KB 04.10.2018 14:18)

Ruprich, J., CZVP Brno

5.10.2018     Co je TFA? Definice podle nařízení EPR č.1169/2011, Annex I:

‘trans fat’ means fatty acids with at least one non-conjugated (namely interrupted by at least one methylene group) carbon-carbon double bond in the trans configuration;)

 

Zdroj: SZÚ


Foto: Shutterstock