Bezpečnost potravin

Toxiny a E.coli v ústřicích

Vydáno: 22. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Švédský národní úřad pro potraviny varuje před konzumací slávek a ústřic ze západního pobřeží. Četnost kontrol se zvyšuje, při nadlimitním nálezu je výlov zakázán.

Mušle a ústřice ze západního pobřeží Švédska mohou zvlášť v letním období vykazovat nadměrnou kontaminaci bakterií E. coli, která je znakem fekálního znečistění pocházejícího z odpadních vod, kanalizace, zemědělské činnosti. Slávky a ústřice filtrují znečistěnou vodu, a tím dochází k jejich kontaminaci.
Švédský národní úřad pro potraviny varuje před konzumací těchto měkkýšů nakoupených přímo na pobřeží, tzn. takových, které neprošly úřední kontrolou. Neexistuje roční období, kdy by tyto produkty moře byly jednoznačně bezpečné.
Bylo rozhodnuto o zvýšení počtu vzorků odebíraných ke kontrole. V letech 2009 a 2010 bylo ročně odebráno ke kontrole na obsah toxinů a E. coli po ca 1300 vzorků ze západního pobřeží Švédska. Kontrola se provádí před sběrem/výlovem, a v případě, že jsou limity překročeny, jsou oblasti pro výlov uzavřeny. V minulých dvou letech byly limity několikrát překročeny. Je nutné pokoušet se o zjištění zdroje E. coli.
Švédský úřad uvádí, že pokud je na obalu uvedena adresa distribučního centra, znamená to, že produkty byly kontrolovány. Seznam schválených distribučních center je k dispozici na webu úřadu.
Toxiny vařením nezmizí ani se nevyznačují patrnou chutí. Vaření může být částečnou ochranou před vysokou hladinou E. coli, za předpokladu, že se vaří živí měkkýši. Mrtvé slávky mohou obsahovat vysoké množství bakterií a způsobovat otravy. Mají se konzumovat jen slávky, jejichž skořápky se během vaření otevřou. K inaktivaci bakterií a příp. virů je třeba, aby teplota uvnitř dosahovala 90 °C po dobu 90 vteřin.

EU Food Law, 2011, č. 496, s. 8-9