Bezpečnost potravin

„Toolbox – soubor nástrojů ke snížení akrylamidu v potravinách“

Vydáno: 11. 6. 2012
Autor: MZe, Ing. Kamila Grulichová

FoodDrinkEurope ve spolupráci s národními institucemi a EK vypracoval tzv. „toolbox“ ke snížení hladiny akrylamidu v potravinách.

Akrylamid je látka, která vzniká přirozenou cestou v potravinách při tepelné úpravě pokrmů za vysokých teplot (např. pečení, grilování, smažení). Akrylamid může způsobovat rakovinu u zvířat a odborníci se domnívají, že může být pravděpodobně příčinou rakoviny i u lidí. Přestože byl akrylamid pravděpodobně součástí naší stravy od počátku tepelné přípravy pokrmů člověkem, doporučili světoví odborníci z důvodů obav týkajících se bezpečnosti, abychom obsah akrylamidu v potravinách snížili. Akrylamid byl zjištěn v široké škále potravin, včetně potravin vyráběných průmyslově, ve stravovacích zařízeních i v domácnostech. Byl nalezen v základních potravinách jako např. v chlebu nebo bramborách, jakož i v některých výrobcích, např. v bramborových lupíncích, sušenkách a kávě.

Soubor nástrojů Acrylamide Toolbox FoodDrinkEurope
V návaznosti na zjištění akrylamidu v potravinách se potravinářský průmysl a další zúčastněné strany, včetně legislativních orgánů rozhodly zjistit, jak akrylamid v potravinách vzniká, a určit možné metody, kterých lze využít ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách pomocí principu ALARA. FoodDrinkEurope uvedené úsilí koordinoval a shromáždil výsledky, aby mohl vypracovat soubor nástrojů Acrylamide Toolbox.

Brožury „toolbox“
FoodDrinkEurope (FDE) v úzké spolupráci s národními institucemi a Evropskou komisí vypracoval tzv. „toolbox“, ve kterém nastínil cesty ke snížení hladiny akrylamidu v potravinách. Krátké ukázky „toolboxu“ byly vytvořeny formou specifických brožur. Tyto brožury by měly napomoci výrobcům potravin implementovat takové položky, které jsou pro jejich výrobní sektor relevantní.
Tyto brožury jsou dostupné ve 22 jazycích.
 
FoodDrinkEurope: A “nástroje” pro řízení akrylamidu ve smažených bramborových lupínkách (pdf, 338 kB)

FoodDrinkEurope: „Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu ve smažených  bramborových výrobcích (pdf, 239 kB)

FoodDrinkEurope: „Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu v jemném pečivu (pdf, 239 kB)

FoodDrinkEurope: „Soubor nástrojů“ ke snížení množství akrylamidu ve snídaňových cereáliích (pdf, 330 kB)

Zdroj: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm

A-Z slovník:  „Akrylamid